Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 303/2022

Žiadateľ: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica 

Stavba: Čistička odpadových vôd a kanalizačná prípojka 

Dokument na stiahnutie: pdfOznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_a_upustenie_od_miestneho_zi.pdf

Vyvesené: 18.07.2022

Zvesené: