Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 385/2022

Žiadateľ: Simona Fekulová, U Hluška 2179, 022 04 Čadca 

Stavba: Vodovodná prípojka a studňa

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_o_zacati_konania_vodovodna_pripojka_studna.pdf

Vyvesené: 11.10.2022

Zvesené: