Názov dokuemntu: Rozhodnutie č. 192/2022

Žiadateľ: Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica č. 657, 023 05 

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na pozemkoch v k.ú. Nová Bystrica v miestnej časti Sobolovia a Romaníkovia 

Dokument na stiahnutie:pdfROZHODNUTIE_192_2022.pdf

Prílohy: pdfE-01.pdf, E-02.pdf,E-03.pdf, pdfE-04.pdf, pdfE-05.pdf

Vyvesené: 20.10.2022

Zvesené: