Stavebné povolenie 

Žiadateľ: Adam Kubala, Radôstka č. 271, 023 04  Radôstka 

Stavba: "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba pohostinstva súp. 171, s vytvorením 1 bytovej jednotky"

Dokument na stiahnutie:pdfstavebne_povolenie_118_22022.pdf,pdfsituacia_stavby_kubala.pdf

Vyvesené: 21. 10. 2022

Zvesené: