Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 397/2022

Žiadateľ: Mgr. Alena Valentová, Seredská 999/26, 925 53 Pata 

Stavba: Vodovodná prípojka a studňa

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_397_2022_vodovodna_pripojka_a_studna.pdf

Vyvesené: 21.10.2022

Zvesené: