Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 397/2022

Žiadateľ: Mgr. Alena Valentová, Seredská 999/26, 925 53 Pata 

Stavba: "Rekreačná chata" 

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_398_2022_rekreacna_chata.pdf

Vyvesené: 21.10.2022

Zvesené: