Rozhodnutie č. OU-CA-OSZP-2023/000713-003 na stavbu: ČOV a kanalizačná prípojka 

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04

Dokument na stiahnutie: pdfROZHODNUTIE_COV.pdf

Vyvesené:  20. 02. 2023

Zvesené: