Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: Barbora Jarombeková, Radôstka č. 94, 023 04 Radôstka 

Verejná vyhláška: pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania_na_vydanie_súhlasu_jarombekova.pdf

Číslo spisu: 155/2023/La

Zverejnené: 11.08.2023