Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: COOP  Jednota Čadca, Palárikova 87, 022 17 Čadca 

Verejná vyhláška: pdfOznámenie_o_začatí_správneho_konania_na_vydanie_súhlasu_na_výrub_coop_jednota.pdf

Číslo spisu: 217/2023/Lá

Zverejnené: 11.08.2023