č. faktúry Suma v eurách Prijatá Dodávateľ Predmet
 202000001 32,86 07.01.2020 SAMMET - Informačný systém samosprávy Informačný systém samosprávy - info o dotáciach na rok 2020
 2020000002 134,37 07.01.2020 Marián Boris, Stará Bystrica Servis osobného auta
 2020000003  350,00  07.01.2020  VSE, a.s., Košice Záloha za elektrickú energiu 1 - budova 64
 2020000004 46,00  13.01.2020 WAY-COPY SK, Vysoká nad Kysucou Tonery čierne do tlačiarne HP
 2020000005 330,00   13.01.2020   VSE, a.s., Košice VSE záloha na EE budova 64 - február
 202000006 778,00   15.01.2020 SPP, a.s., Bratislava   SPP plyn budova 64 záloha 1 až 3/2020
 202000007 47,30   05.02.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava  Pevná linka a internet január 2020 
 202000008 1253,00   05.02.2020 VSE, a.s., Košice  VSE za EE február - OU,DS, VO 
 202000009 60,00   05.02.2020   Advokátska kancelária,JUDr. Peter Strapáč, Čadca Právne služby január 2020 
2020000010 36,00 13.02.2020 Komunálna poisťovňa Bratislava Úrazové poistenie §54 projekt zamestnanosti 
2020000011  69,00  11.02.2020 WAY -COPY SK vysoká nad Kysucou  Tonery do tlačiarne  
202000012 693,92 17.02.2020 Správa ciest SC ŽSK závod Kysuce Zimná údržba MK Krasotín za 1/2020
202000013 1010,69 17.02.2020 B2B Partner, s.r.o.,Bratislava Kancelárske stoličky 8 ks
202000014 16,01 18.02.2020  VSE, a.s., Košice VSE EE za 1/2020 doplatok  
2020000015 1158,59 20.02.2020 Ca-Cargo, a.s., Čadca Odvoz TKO za január 2020
FAKTURY OBDOBIE  FEBRUAR 2020 dokument: pdfFAKTURY_02_2020.pdf
FAKTURY OBDOBIE MAREC 2020 dokument: pdfFAKTURY_03_2020.pdf
FAKTURY OBDOBIE APRÍL 2020

dokument: pdfFAKTURY_04_2020.pdf

FAKTURY OBDOBIE MÁJ 2020 dokument: pdfFAKTURY_05_2020.pdf
FAKTURY OBDOBIE JÚN 2020

dokument:pdfFAKTURY_06_2020.pdf

FAKTURY OBDOBIE JÚL 2020 dokument: pdfFAKTURY_07_2020.pdf
FAKTURY OBDOBIE AUGUST 2020 dokument:pdfFAKTURY_08_2020.pdf
FAKTURY OBDOBIE  SEPTEMBER 2020 dokument: pdfFAKTURY_09_2020.pdf
FAKTÚRY OBDOBIE OKTÓBER 2020 dokument:pdfFAKTURY_10_2020.pdf
FAKTÚRY OBDOBIE NOVEMBER 2020 dokument: pdfFAKTURY_11_2020.pdf
FAKTÚRY OBDOBIE DECEMBER 2020 dokument: pdfFAKTURY_12_2020.pdf