1 Zmluva medzi obcou a Úradom vlády SR -druhý realizačný projekt 2012-01-10 09:08:04 Stiahni
2 Mandátna zmluva-stavebný dozor -úprava Radôstky-protipovodňová ochrana 2012-01-16 12:30:13 Stiahni
3 Dodatok č.1k zmluve o dielo-Úprava Radôstky-protipovodňová ochrana 2012-01-25 09:08:25 Stiahni
4 Zmluva Dexia 2012-05-30 12:12:12 Stiahni
5 Partnerská zmluva 2012-06-11 10:59:28 Stiahni
6 FA Správa ciest ŽSK 2012-01-16 09:11:59 Stiahni
7 Ekostav Oščadnica 2012-02-15 08:07:04 Stiahni
8 Ekostav Oščadnica 2 2012-03-12 12:50:19 Stiahni
9 Ekostav 2012-03-29 12:15:34 Stiahni
10 T+T, a.s 2012-05-03 10:53:39 Stiahni
11 Obec Radôstka a MBD 2012-02-23 09:49:03 Stiahni
12 FA SOAR 2012-02-23 09:42:33 Stiahni
13 Požiarny poriadok obce Radôstka 2012-06-19 07:22:04 Stiahni
14 Správa ciest ŽSK 2012-06-22 06:08:21 Stiahni
15 FA T+T, a.s. Žilina 2012-08-22 08:04:00 Stiahni
16 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.31/001/12 2012-10-09 11:54:22 Stiahni
17 FA12120501 TKO Semeteš 2013-03-04 06:22:31 Stiahni
18 FA 20593311 INPROST S.R.O 2013-03-04 06:29:10 Stiahni
19 FA 7277665946 SPP 2013-03-04 06:33:13 Stiahni
20 FA 7277665988 SPP 2013-03-04 06:35:50 Stiahni
21 FA 7277665945 SPP 2013-03-04 06:39:08 Stiahni
22 FA 7277665944 SPP 2013-03-04 06:42:27 Stiahni
23 FA 7277665778 SPP 2013-03-04 06:44:27 Stiahni
24 FA 314226 SAMNET 2013-03-04 06:47:21 Stiahni
25 FA 4012011509 T+T, a.s. 2013-03-04 06:51:29 Stiahni
26 FA 5041201535 spol. s.r.o. 2013-03-04 06:54:52 Stiahni
27 FA 0020130176 KEO, s.r.o. 2013-03-04 06:57:18 Stiahni
28 Komunálna poistovňa - urazové poistenie 2013-03-04 07:01:59 Stiahni
29 SSE- FA 7213330026 2013-03-04 07:06:54 Stiahni
30 FA 2012513 JUDr.Stopka 2013-03-04 07:09:25 Stiahni
31 FA 2745990167 - Slovak Telekom 2013-03-04 07:17:48 Stiahni
32 FA 13120029 - Správa ciest ŽSK 2013-03-04 07:20:16 Stiahni
33 SSS - FA 7213332043 2013-03-04 07:23:09 Stiahni
34 FA 3121033215 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie 2013-03-04 07:26:40 Stiahni
35 FA 7300086672 - Slovak Telekom 2013-03-04 07:29:11 Stiahni
36 FA 7212481487 - Slovak Telekom 2013-03-04 07:32:37 Stiahni
37 FA 2012469 JUDr.Stopka 2013-03-04 07:34:51 Stiahni
38 Dohoda o doplňovaní knižničných fondov 2013-03-04 07:39:09 Stiahni
39 OOCR Malá Fatra 2013-03-04 07:41:47 Stiahni
40 FA 7412931378 - SPP 2013-03-04 07:43:47 Stiahni
41 FA 7412931375 - SPP 2013-03-04 07:45:58 Stiahni
42 FA 7412931379 SPP 2013-03-04 07:47:38 Stiahni
43 GENERALI SLOVENSKO 2013-03-04 07:50:56 Stiahni
44 Komunálna poistovňa 2013-03-04 07:56:14 Stiahni
45 FA 7213335112 - SSE 2013-03-04 08:00:16 Stiahni
46 FA 7213336312 - SSE 2013-03-04 08:02:40 Stiahni
47 FA 7213330112 - SSE 2013-03-04 08:04:11 Stiahni
48 FA 7213331112 - SSE 2013-03-04 08:05:41 Stiahni
49 FA 721333248 - SSE 2013-03-04 08:07:52 Stiahni
50 FA 0020130454 - KEO, s.r.o. 2013-03-04 08:09:38 Stiahni
51 Komunálna poistovňa - urazové poistenie 2013-03-04 08:10:54 Stiahni
52 FA 2013009 - JK SYS 2013-03-04 08:12:38 Stiahni
53 FA 7213333112 - SSE 2013-03-04 08:14:10 Stiahni
54 FA CEN/544/2013 - ŠFRB 2013-03-04 08:21:57 Stiahni
55 FA 4013000461 - T+T, a.s. 2013-03-04 08:43:10 Stiahni
56 FA 4746967939 - Slovak Telekom 2013-03-04 08:46:25 Stiahni
57 FA 0020130772 - KEO, s.r.o. 2013-03-04 08:47:41 Stiahni
58 GENERALI SLOVENSKO 2013-03-04 08:50:56 Stiahni
59 FA 01130028 - TKO Semeteš 2013-03-04 08:52:47 Stiahni
60 FA 7312639696 - SPP 2013-03-04 08:54:41 Stiahni
61 FA 7312639466 - SPP 2013-03-04 08:56:07 Stiahni
62 FA 7312639697 - SPP 2013-03-04 08:57:35 Stiahni
63 FA 7312639698 - SPP 2013-03-04 08:59:19 Stiahni
64 FA 7312639880 - SPP 2013-03-04 09:00:56 Stiahni
65 FA 2013045 - JUDr. Stopka 2013-03-04 09:03:01 Stiahni
66 FA 0020130893 - KEO, s.r.o. 2013-03-04 09:05:05 Stiahni
67 FA 7301211807 - Slovak Telekom 2013-03-04 09:07:02 Stiahni
68 FA 6300156452 - SPP 2013-03-06 07:28:53 Stiahni
69 FA 6300074679 - SPP 2013-03-06 07:30:36 Stiahni
70 FA 6300074673 - SPP 2013-03-06 07:32:09 Stiahni
71 FA 6300074637 - SPP 2013-03-06 07:33:32 Stiahni
72 FA 6300035526 - SPP 2013-03-06 07:34:48 Stiahni
73 FA 02130058 - TKO Semeteš 2013-03-06 07:36:26 Stiahni
74 FA 1/2013 - Stanislav Koňušiak 2013-03-06 07:38:56 Stiahni
75 FA 2/2013 - Milan Prievozník 2013-03-06 13:06:41 Stiahni
76 FA 0747950956 - Slovak Telekom 2013-03-08 09:08:10 Stiahni
77 FA 4013001088 - T+T, a.s. 2013-03-08 09:10:15 Stiahni
78 FA 2013106 - JUDr.Stopka 2013-03-14 09:25:49 Stiahni
79 FA 7302334094 - Slovak Telekom 2013-03-14 09:28:01 Stiahni
80 FA 0020131314 - KEO, s.r.o. 2013-03-15 10:16:25 Stiahni
81 FA 13130005 - Správa ciest ŽSK 2013-03-18 12:20:58 Stiahni
82 FA 0020131551 - KEO, s.r.o. 2013-03-20 09:15:09 Stiahni
83 Rozhlas a televízia - poplatok 2013-04-04 11:54:04 Stiahni
84 FA 03130091 - TKO Semeteš n.o. 2013-04-04 11:55:39 Stiahni
85 FA 7297714916 - SPP 2013-04-04 11:56:54 Stiahni
86 FA 7297714915 - SPP 2013-04-04 11:58:19 Stiahni
87 FA 7297714914 - SPP 2013-04-04 11:59:41 Stiahni
88 FA 7297715095 - SPP 2013-04-04 12:00:46 Stiahni
89 FA 7297714685 - SPP 2013-04-04 12:01:49 Stiahni
90 FA 4013001843 - T+T,a.s. 2013-04-10 10:38:53 Stiahni
91 FA 3748930783 - Slovak Telekom 2013-04-10 10:40:35 Stiahni
92 FA 4115111713 - Úrazové poistenie VPP 2013-04-10 10:43:54 Stiahni
93 ZMOK - Členský príspevok 2013-04-10 10:51:12 Stiahni
94 FA 3131005896 - Zberná faktura za vodné a stočné 2013-04-12 08:39:57 Stiahni
95 FA 1/2013 - Združenie vlastníkov súkromných lesov 2013-04-16 07:05:08 Stiahni
96 FA 13130009 - Správa ciest ŽSK 2013-04-16 07:06:16 Stiahni
97 FA 2013170 - Advokádska kancelária Čadca 2013-04-16 07:07:38 Stiahni
98 FA 7303459154 - Slovak Telekom 2013-04-16 07:08:55 Stiahni
99 FA 0020131888 - KEO, s.r.o. 2013-04-24 06:33:59 Stiahni
100 FA 2/2013 - Zimná údržba v obci Radôstka 2013-04-30 06:22:47 Stiahni
101 FA 5/2013 - Zimná údržba v obci Radôstka 2013-04-30 06:24:01 Stiahni
102 FA 1300637 - Marcela Kavalková Faturová - FIRE system 2013-04-30 06:25:56 Stiahni
103 FA 7213335 - SSE 2013-05-15 07:50:54 Stiahni
104 FA 7213331 - SSE 2013-05-15 07:51:45 Stiahni
105 FA 7213330 - SSE 2013-05-15 07:52:36 Stiahni
106 FA 7213333 - SSE 2013-05-15 07:53:54 Stiahni
107 FA 7213332 - SSE 2013-05-15 07:54:48 Stiahni
108 FA 6300156452 - SPP 2013-05-15 07:55:48 Stiahni
109 FA 6300074637 - SPP 2013-05-15 07:56:50 Stiahni
110 FA 6300074673 - SPP 2013-05-15 07:57:49 Stiahni
111 FA 6300074679 - SPP 2013-05-15 07:58:46 Stiahni
112 FA 4013002861 - T+T, a.s. 2013-05-15 07:59:58 Stiahni
113 FA 4749917223 - Slovak Telekom 2013-05-15 08:01:16 Stiahni
114 FA 225130260 - Slovenský vodohospodársky podnik 2013-05-15 08:02:31 Stiahni
115 FA 04130124 - TKO Semeteš n.o. 2013-05-15 08:03:39 Stiahni
116 FA 2/2013 - Stanislav Koňušiak 2013-05-15 08:04:50 Stiahni
117 FA 5/2013 - Milan Prievozník 2013-05-15 08:06:00 Stiahni
118 Urazové poistenie VPP 2013-05-15 08:07:20 Stiahni
119 FA 2013220 - Advokátska kancelária 2013-05-15 08:08:43 Stiahni
120 FA 3131007394 - Vodné a stočné 2013-05-15 08:09:51 Stiahni
121 FA 7304593670 - Slovak Telekom 2013-05-15 08:10:51 Stiahni
122 FA 2/2013 - Vystúpenie súboru Radôšťan 2013-05-23 09:36:19 Stiahni
123 FA 6300035526 - SPP 2013-05-23 09:37:44 Stiahni
124 FA 1820130541 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2013-05-23 09:39:45 Stiahni
125 FA 7/2013 - Marián Boris 2013-05-30 07:20:44 Stiahni
126 FA 4115117813 - Úrazové poistenie VPP 2013-05-30 07:22:41 Stiahni
127 Združenie TKO Semeteš 2013-06-06 06:39:53 Stiahni
128 SPP 2013-06-06 06:42:59 Stiahni
129 SPP 2013-06-06 06:44:08 Stiahni
130 SPP 2013-06-06 06:45:16 Stiahni
131 SPP 2013-06-06 06:46:15 Stiahni
132 SSE 2013-06-06 06:47:55 Stiahni
133 TKO 2013-06-06 09:11:36 Stiahni
134 Príkazná zmluva 2013-06-18 11:00:36 Stiahni
135 FA 3131007394 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie 2013-07-01 07:08:27 Stiahni
136 FA 6300035526 - SPP 2013-07-01 07:36:57 Stiahni
137 Slovak Telekom 2013-07-01 07:44:11 Stiahni
138 FA 201306 - Martin Poništ 2013-07-01 07:48:11 Stiahni
139 FA CEN/2745/2012 - Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2013-07-01 07:54:16 Stiahni
140 FA 1335108107 - Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 2013-07-01 07:58:52 Stiahni
141 FA 2013040 - ISOMI, a.s. 2013-07-01 08:38:24 Stiahni
142 FA 2013324 - Advokádska kancelária 2013-07-01 08:42:21 Stiahni
143 Slovak Telekom 2013-07-01 08:45:19 Stiahni
144 Rozhlas a televízia 2013-07-01 08:58:30 Stiahni
145 FA 3131011067 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2013-07-01 09:05:03 Stiahni
146 FA 13FV0055 - Slovenské centrum obstarávania 2013-07-02 06:16:19 Stiahni
147 FA 13FV0055 - Slovenské centrum obstarávania 2013-07-02 06:19:52 Stiahni
148 FA 5/2013 - FS Radôšťan 2013-07-02 08:49:41 Stiahni
149 FA 6/2013 - Ohlásenie drobnej stavby 2013-07-02 08:52:53 Stiahni
150 FA 04/2013 - Odvoz TKO 2013-07-02 08:55:53 Stiahni
151 FA 3/2013 - Odvoz tuhého komunálneho odpadu 2013-07-02 08:58:55 Stiahni
152 FA 2/2013 - FS Radôšťan 2013-07-02 09:01:44 Stiahni
153 Príkazná zmluva 2013-07-12 07:10:43 Stiahni
154 SSE 2013-07-12 07:19:19 Stiahni
155 FA 2013380 - Advokátska kancelária 2013-07-12 07:23:05 Stiahni
156 FA 1751916662 - Slovak Telekom 2013-07-12 07:26:12 Stiahni
157 FA 4115119613 - Úrazové poistenie VPP 2013-07-12 07:30:30 Stiahni
158 FA 7413853297 - SPP 2013-07-12 07:36:42 Stiahni
159 FA 7413853298 - SPP 2013-07-12 07:39:17 Stiahni
160 FA 06130200 - TKO Semeteš n.o. 2013-07-12 07:43:00 Stiahni
161 FA 0020132219 - KEO, s.r.o. 2013-07-15 06:23:53 Stiahni
162 Príkazná zmluva 2013-07-16 08:23:10 Stiahni
163 FA 3131016326 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2013-07-16 08:42:07 Stiahni
164 FA 7306874998 - Slovak Telekom 2013-07-16 08:43:20 Stiahni
165 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností 2013-07-16 12:30:39 Stiahni
166 Kooperativa poistovňa 2013-07-23 06:46:11 Stiahni
167 FA 7443149734 - SPP 2013-07-26 07:25:50 Stiahni
168 FA 7443149735 - SPP 2013-07-26 07:28:09 Stiahni
169 FA 7443149733 - SPP 2013-07-26 07:30:31 Stiahni
170 FA 7443149732 - SPP 2013-07-26 07:34:38 Stiahni
171 FA 13FV0106 - Slovenské centrum obstarávania 2013-07-26 07:37:41 Stiahni
172 FA 13FV0100 - Slovenské centrum obstarávania 2013-07-26 07:40:22 Stiahni
173 FA VF13/0534 - CBS Vydavateľstvo s.r.o. 2013-08-01 09:33:08 Stiahni
174 FA 4115118313 - Úrazové poistenie VPP 2013-08-07 07:11:12 Stiahni
175 FA 07130239 - TKO Semeteš n.o. 2013-08-07 07:15:17 Stiahni
176 FA 7213335112 - SSE 2013-08-07 07:18:25 Stiahni
177 FA 7213330112 - SSE 2013-08-07 07:20:57 Stiahni
178 FA 7213333112 - SSE 2013-08-07 07:23:39 Stiahni
179 FA 7213331112 - SSE 2013-08-07 07:26:14 Stiahni
180 FA 721333248 - SSE 2013-08-07 07:28:44 Stiahni
181 FA 0020130328 - KEO, s.r.o. 2013-08-07 07:32:10 Stiahni
182 FA 7297806141 - SPP 2013-08-07 07:35:20 Stiahni
183 FA 7297806142 - SPP 2013-08-07 07:37:55 Stiahni
184 FA 7297806140 - SPP 2013-08-07 07:40:35 Stiahni
185 FA 7297806314 - SPP 2013-08-07 07:42:53 Stiahni
186 FA 5060232402 - Generali Slovensko 2013-08-07 08:39:13 Stiahni
187 FA 3752807204 - Slovak Telekom 2013-08-07 08:41:47 Stiahni
188 T+T, a.s. - FA 4013006033 2013-08-12 06:20:13 Stiahni
189 FA 11/2013 - Marián Boris 2013-08-12 06:24:31 Stiahni
190 FA 4115112183 - Úrazové poistenie VPP 2013-08-12 06:29:31 Stiahni
191 Partnerská zmluva č.1/2013 2013-08-14 06:20:18 Stiahni
192 FA 2013481 - Advokátska kancelária 2013-08-14 06:23:57 Stiahni
193 FA 2120130972 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2013-08-14 07:52:11 Stiahni
194 FA 7308039662 - Slovak Telekom 2013-08-15 07:56:54 Stiahni
195 FA 4115118113 - Úrazové poistenie VPP 2013-08-20 06:47:02 Stiahni
196 FA 20130086 - DZS, s.r.o. 2013-08-20 06:50:15 Stiahni
197 FA 13118 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2013-08-21 09:30:15 Stiahni
198 Zmluva o dielo č. 94/HŽP - 32/2013 - Vzorky pitnej vody - Krasotín 2013-08-21 09:36:09 Stiahni
199 FA 135352 - Regionálny úrad verejného zdravostníctva 2013-08-21 09:38:54 Stiahni
200 Interná smernica č. 01/2013 2013-08-30 07:11:17 Stiahni
201 Interná smernica č. 02/2013 2013-08-30 07:12:42 Stiahni
202 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 2013-08-30 07:16:20 Stiahni
203 Všeobecne závazné nariadenie o opatrovateľskej službe 2013-08-30 07:18:20 Stiahni
204 Poplatok za školenie 2013-09-05 07:25:35 Stiahni
205 FA 7287843583 - SPP 2013-09-05 07:42:45 Stiahni
206 FA 7287843747 - SPP 2013-09-05 07:48:04 Stiahni
207 FA 7287843585 - SPP 2013-09-05 07:53:13 Stiahni
208 FA 7287843747 - SPP 2013-09-05 08:34:53 Stiahni
209 FA 08130274 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2013-09-05 08:37:44 Stiahni
210 FA 4013006893 - T+T, a.s. 2013-09-09 08:01:02 Stiahni
211 FA 1753764465 - Slovak Telekom 2013-09-09 08:04:00 Stiahni
212 Pozvánka - Daň z nehnuteľností 2013-09-09 08:12:55 Stiahni
213 FA 06/2013 - Peter Baričiak 2013-09-11 11:59:34 Stiahni
214 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Bystrica 2013-09-13 07:24:13 Stiahni
215 Zmluva o dielo - uzatvorená podľa zákona 513/1991 Zb. Obchod. zákonníka 2013-09-16 06:29:51 Stiahni
216 FA 7309230245 - Slovak Telekom 2013-09-16 09:30:44 Stiahni
217 FA 2013552 - Advokátska kancelária 2013-09-16 09:31:52 Stiahni
218 FA 2013/003 - ARIAN-SK 2013-09-19 07:23:47 Stiahni
219 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu 2013-09-19 07:25:05 Stiahni
220 FA OF/2013/190 - RVC Martin 2013-09-19 08:50:18 Stiahni
221 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2013 2013-09-23 08:40:46 Stiahni
222 FA 13FV0227 - Slovenské centrum obstarávania 2013-09-23 08:42:42 Stiahni
223 FA 13FV0253 - Slovenské centrum obstarávania 2013-09-23 08:44:46 Stiahni
224 FA 7282870423 - SPP 2013-10-02 08:19:42 Stiahni
225 FA 7282870424 - SPP 2013-10-02 08:22:10 Stiahni
226 FA 7282870425 - SPP 2013-10-02 08:24:22 Stiahni
227 FA 7282870595 - SPP 2013-10-02 08:26:20 Stiahni
228 FA 15/2013 - Marián Boris 2013-10-02 08:45:57 Stiahni
229 FA 09130317 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2013-10-04 07:26:12 Stiahni
230 FA 135002294 - DOPRAVA A SLUŽBY K&T, s.r.o. 2013-10-08 07:12:41 Stiahni
231 FA 4115118013 - Úrazové poistenie VPP 2013-10-08 07:15:06 Stiahni
232 FA 0020132910 - KEO, s.r.o. 2013-10-08 07:16:14 Stiahni
233 Zmluva - uzatvorená v súlade s § 628 2013-10-15 06:39:14 Stiahni
234 FA 2013633 - Advokádska kancelária 2013-10-15 06:41:31 Stiahni
235 FA 4013008080 - T+T, a.s. 2013-10-15 06:43:46 Stiahni
236 FA 4115117913 - Úrazové poistenie VPP 2013-10-15 11:28:37 Stiahni
237 FA 8000004347 - Generali Slovensko 2013-10-21 09:17:47 Stiahni
238 FA 7310418206 - Slovak Telekom 2013-10-21 09:18:44 Stiahni
239 FA 1754724215 - Slovak Telekom 2013-11-05 07:21:06 Stiahni
240 FA 72133351 - SSE 2013-11-05 07:31:31 Stiahni
241 FA 721330112 - SSE 2013-11-05 07:32:37 Stiahni
242 FA 7213333112 - SSE 2013-11-05 07:33:31 Stiahni
243 FA 7213331112 - SSE 2013-11-05 07:34:21 Stiahni
244 FA 721333248 - SSE 2013-11-05 07:35:06 Stiahni
245 FA 7292882664 - SPP 2013-11-05 07:41:57 Stiahni
246 FA 7292882839 - SPP 2013-11-05 07:42:58 Stiahni
247 FA 7292882666 - SPP 2013-11-05 07:44:00 Stiahni
248 FA 7292882665 - SPP 2013-11-05 07:44:50 Stiahni
249 FA 5190008051 - Úrazové poistenie VPP 2013-11-05 07:48:22 Stiahni
250 FA 10130349 - TKO Semeteš 2013-11-06 07:32:36 Stiahni
251 FA 7755702694 - Slovak Telekom 2013-11-12 07:22:56 Stiahni
252 FA 7311621699 - Slovak Telekom 2013-11-14 07:31:00 Stiahni
253 FA 4013009059 - T+T, a.s. 2013-11-18 08:52:53 Stiahni
254 FA 0020133467 - KEO, s.r.o. 2013-11-18 08:54:34 Stiahni
255 FA 2013714 - Advokátska kancelária 2013-11-18 08:56:33 Stiahni
256 FA 08/2013 - Ministerstvo vnútra SR 2013-11-21 07:53:30 Stiahni
257 Č. zmluvy: 3975/2013 - Zmluva o dodávke elektriny 2013-11-21 07:55:26 Stiahni
258 Objednávka č.: 1/2013 - Zimná údržba miestnej komunikácie Krasotín 2013-11-26 07:36:13 Stiahni
259 Účtovná závierka v obciach k 31.12.2013. 2013-11-26 07:38:54 Stiahni
260 FA 5190008052 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 2013-11-26 07:40:47 Stiahni
261 Zmluva o vykonaní služieb - Rastislav Poništ 2013-11-26 07:41:49 Stiahni
262 Zmluva o vykonaní služieb - Milan Prievozník 2013-11-26 07:43:14 Stiahni
263 FA 7287910660 - SPP 2013-12-03 07:27:08 Stiahni
264 FA 7287910486 - SPP 2013-12-03 07:28:09 Stiahni
265 FA 7287910485 - SPP 2013-12-03 07:29:09 Stiahni
266 FA 7287910487 - SPP 2013-12-03 07:30:02 Stiahni
267 Zmluva o dielo - uzatvorená podľa zákona 536/1991 Zb. Obchod. zákonníka 2013-12-06 08:10:19 Stiahni
268 Zmluva o poskytnutí služieb 2013-12-06 08:12:14 Stiahni
269 FA 052013 - Technická prevádzkareň obce Radôstka 2013-12-06 08:14:24 Stiahni
270 FA 20130024 - Ing. Tibor Bátory 2013-12-06 08:15:33 Stiahni
271 FA 20593411 - Inprost s.r.o. 2013-12-06 08:16:57 Stiahni
272 FA 11130392 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2013-12-06 08:18:05 Stiahni
273 FA 7756681824 - Slovak Telekom 2013-12-10 07:39:36 Stiahni
274 FA 4013009737 - T+T, a.s. 2013-12-10 07:40:36 Stiahni
275 FA 7312841233 - Slovak Telekom 2013-12-18 07:48:35 Stiahni
276 FA 09/2013 - Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka 2013-12-18 07:50:13 Stiahni
277 FA 2013789 - Advokátska kancelária 2013-12-18 07:51:27 Stiahni
278 Zmluva č.p.: PHZ-OPK1-2012/002217-011 2014-01-09 09:18:04 Stiahni
279 FA 11/2013 - Milan Prievozník 2014-01-09 09:19:18 Stiahni
280 FA 5913068624 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2014-01-09 09:21:03 Stiahni
281 FA 5190008053 - Úrazové poistenie VPP 2014-01-09 09:23:34 Stiahni
282 FA 314226 - SAMNET - Informačný systém samosprávy 2014-01-09 09:24:58 Stiahni
283 FA 12130429 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2014-01-09 09:27:01 Stiahni
284 FA 3131027593 - Vodné a stočné 2014-01-09 09:35:14 Stiahni
285 FA 3131027605 - Vodné a stočné 2014-01-09 09:36:31 Stiahni
286 ZMOS - Členský príspevok 2014-01-09 09:41:45 Stiahni
287 FA 4013010571 - T+T, a.s. 2014-01-09 09:43:19 Stiahni
288 FA 1757661241 - Slovak Telekom 2014-01-09 09:44:24 Stiahni
289 FA 0020140183 - KEO, s.r.o. 2014-01-13 07:26:14 Stiahni
290 FA 2013871 - Advokátska kancelária 2014-01-13 07:27:16 Stiahni
291 Zmluva č. 70051 2014-01-15 11:54:05 Stiahni
292 FA 7413937738 - SPP 2014-01-17 07:38:57 Stiahni
293 FA 7413937739 - SPP 2014-01-17 07:40:25 Stiahni
294 FA 7400076037 - Slovak Telekom 2014-01-17 07:41:53 Stiahni
295 FA 10130356 - Peter Jurik - LISA 2014-01-17 07:43:39 Stiahni
296 FA 5720012616 - Generali Slovensko 2014-01-17 07:45:51 Stiahni
297 FA 13130050 - Správa ciest ŽSK 2014-01-17 10:23:34 Stiahni
298 FA 7413940604 - SPP 2014-01-17 10:24:31 Stiahni
299 FA 7413940605 - SPP 2014-01-17 10:25:25 Stiahni
300 Informácie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014-01-31 09:09:26 Stiahni
301 FA CEN/2724/2013 - Prima banka Slovensko, a.s. 2014-02-04 08:50:45 Stiahni
302 FA 5041303362 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2014-02-04 08:54:05 Stiahni
303 FA 9140565701 - SSE 2014-02-04 08:55:59 Stiahni
304 FA 9140565704 - SSE 2014-02-04 08:57:00 Stiahni
305 FA 9140565705 - SSE 2014-02-04 08:58:19 Stiahni
306 FA 9140565702 - SSE 2014-02-04 08:59:11 Stiahni
307 FA 9140565703 - SSE 2014-02-04 09:00:11 Stiahni
308 SSE - Rekapitulácia faktúr 2014-02-04 09:01:30 Stiahni
309 Obec Radôstka - Dohoda č. 01/2014/sála 2014-02-04 09:02:39 Stiahni
310 FA 5190008055 - Úrazové poistenie VPP 2014-02-04 09:30:05 Stiahni
311 FA 5190008054 - Úrazové poistenie VPP 2014-02-04 09:31:27 Stiahni
312 Platobný kalendár - Daňový doklad 2014-02-04 09:33:26 Stiahni
313 FA 5060232402 - Generali Slovensko 2014-02-04 09:35:15 Stiahni
314 FA 1011402782 - Magna EA. s.r.o. 2014-02-04 10:02:56 Stiahni
315 FA 13/2014 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2014-02-04 10:04:45 Stiahni
316 FA 2014009446 - MAGNA. EA. s.r.o. 2014-02-04 10:06:25 Stiahni
317 FA 2014009448 - MAGNA EA. s.r.o. 2014-02-04 10:07:32 Stiahni
318 FA 2014009447 - MAGNA EA. s.r.o. 2014-02-04 10:08:38 Stiahni
319 FA 2014009449 - MAGNA EA. s.r.o. 2014-02-04 10:11:39 Stiahni
320 FA 2014009450 - MAGNA EA. s.r.o. 2014-02-04 10:12:44 Stiahni
321 FA 1339100055 - Petit Press, a.s. divízia Bratislava 2014-02-04 10:16:22 Stiahni
322 Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v roku 2014 2014-02-04 10:19:24 Stiahni
323 Okresný úrad Žilina 2014-02-04 10:21:22 Stiahni
324 FA 04/2013 - Základná škola s MŠ Radôstka 2014-02-04 10:30:27 Stiahni
325 FA 102013 - Technická prevádzkareň obce Radôstka 2014-02-04 10:32:00 Stiahni
326 FA 112013 - Technická prevádzkareň obce Radôstka 2014-02-04 10:33:06 Stiahni
327 FA 0020140447 - KEO, s.r.o. 2014-02-04 11:30:01 Stiahni
328 Európsky deň tiesňového volania 112 2014-02-11 08:54:10 Stiahni
329 Školenie 2014-02-21 08:48:12 Stiahni
330 FA 01140033 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2014-02-21 08:49:51 Stiahni
331 FA 0758641955 - Slovak Telekom 2014-02-21 08:50:54 Stiahni
332 FA 5190008139 - Úrazové poistenie VPP 2014-02-21 08:52:15 Stiahni
333 FA 2014081 - Advokátska kancelária 2014-02-21 08:53:29 Stiahni
334 FA 0020140709 - KEO, s.r.o. 2014-02-21 08:54:36 Stiahni
335 FA 7401298714 - Slovak Telekom 2014-02-21 08:56:37 Stiahni
336 Členský poplatok Malá Fatra 2014-02-21 09:01:20 Stiahni
337 FA 130214/01 - Autoškola - Jozef Bittala 2014-02-21 09:02:40 Stiahni
338 FA 4014000412 - T+T, a.s. 2014-02-21 09:03:37 Stiahni
339 Dobrovoľný hasičský zbor Radôstka 2014-03-05 09:10:00 Stiahni
340 Združenie TKO 2014-03-05 09:11:24 Stiahni
341 Ekostav 2014-03-05 09:12:38 Stiahni
342 RVC Martin FA/2014/275 2014-03-05 09:15:21 Stiahni
343 T COM FA č.9759632926 2014-03-10 12:25:22 Stiahni
344 Právne služby 2014-03-10 12:27:07 Stiahni
345 FA 4014000695 - T+T, a.s. 2014-03-15 11:34:41 Stiahni
346 FA 2014000412 - KEO, s.r.o. 2014-03-15 11:37:03 Stiahni
347 FA 7402421484 - Slovak Telekom 2014-03-15 16:41:22 Stiahni
348 FA 13140002 - Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 2014-03-20 11:50:01 Stiahni
349 Zmluva -poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR 2014-03-27 06:34:47 Stiahni
350 ZOD TP a Obec Radôstka 2014-03-27 11:51:19 Stiahni
351 Členský príspevok ZMOK 2014-03-29 09:42:04 Stiahni
352 výsledky 1. a 2.kola z voľby prezidenta SR 2014 2014-03-31 07:55:27 Stiahni
353 Elektrická energia FA 2014-04-04 09:02:08 Stiahni
354 úrazové poistenie VPP 2014-04-04 09:03:38 Stiahni
355 fa42014 2014-04-11 10:17:35 Stiahni
356 Slovak Telekom- fa8760626812 2014-04-11 10:19:42 Stiahni
357 Revízie elekt. rozvodov- fa 201414 2014-04-11 10:21:34 Stiahni
358 T+T Zilina FA 4014001273 2014-04-11 10:22:53 Stiahni
359 TKO Semeteš-fa03140104 2014-04-11 10:25:00 Stiahni
360 SVP Piešťany 2014-04-23 10:31:46 Stiahni
361 Právne služby 2014-04-23 10:33:18 Stiahni
362 MET Slovakia 2014-04-23 10:34:26 Stiahni
363 Aktualizácia KEO 2014-04-23 10:35:26 Stiahni
364 FA Slovak Telekom 2014-04-23 10:36:31 Stiahni
365 FA školská 2014-05-06 12:32:23 Stiahni
366 FA školské potreby 2014-05-06 12:33:17 Stiahni
367 FA školská 2014-05-06 12:34:35 Stiahni
368 FA školská 2014-05-06 12:37:01 Stiahni
369 FA školská 2014-05-12 10:05:54 Stiahni
370 FA Semeteš 2014-05-12 10:07:00 Stiahni
371 FA internet - úrad 2014-05-14 07:39:54 Stiahni
372 FA lipy 2014-05-14 07:41:08 Stiahni
373 FA TKO 2014-05-14 07:42:17 Stiahni
374 Právne služby 2014-05-28 07:52:29 Stiahni
375 vlajky 2014-05-28 07:54:09 Stiahni
376 Slovak Telekom 2014-05-28 07:55:04 Stiahni
377 FA školenie VO 2014-06-03 13:05:16 Stiahni
378 Objednávka č.1 2014-06-03 13:07:11 Stiahni
379 FA Semeteš 2014-06-05 11:43:10 Stiahni
380 Komunalná poisťovňa 2014-06-05 11:44:26 Stiahni
381 Komunalná poisťovňa 2014-06-05 11:45:26 Stiahni
382 Slovak Telekom- faktúra 8762634857 2014-06-12 06:59:00 Stiahni
383 Verejné obstarávanie- zemný plyn 14FV0051 2014-06-12 07:02:33 Stiahni
384 Oprava osobného motorového vozidla 5/2014 2014-06-12 07:04:55 Stiahni
385 Verejné obstarávanie- elektrickej energie č. 14FV0048 2014-06-12 07:07:13 Stiahni
386 Odvoz TKO- 4014002111 2014-06-12 07:09:24 Stiahni
387 Slovak telekom 2014-06-20 12:55:19 Stiahni
388 Aktualizácia KEO 2014-06-20 12:56:23 Stiahni
389 Právne služby 2014-06-20 12:57:38 Stiahni
390 Obecné noviny 2014-06-20 12:58:27 Stiahni
391 Internet - doména 2014-06-20 12:59:35 Stiahni
392 FA 3141010340 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2014-06-23 09:32:08 Stiahni
393 FA 3141010322 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2014-06-23 09:33:09 Stiahni
394 dohoda §52/2014/ŠR 2014-06-27 07:43:25 Stiahni
395 FA 1011422209 - MAGNA EA 2014-07-03 07:11:48 Stiahni
396 FA za zemný plyn 3.Q záloha 2014-07-03 07:15:57 Stiahni
397 FA 06140224 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2014-07-03 07:18:31 Stiahni
398 FA 5190008866 - Úrazové poistenie pre VPP 2014-07-03 07:22:20 Stiahni
399 FA 5190008865 - Úrazové poistenie pre VPP 2014-07-03 07:25:31 Stiahni
400 FA 5190008867 - Úrazové poistenie pre VPP 2014-07-03 07:29:11 Stiahni
401 Zmluva 130423 2014-07-07 07:14:45 Stiahni
402 Zmluva 131428 2014-07-07 07:19:52 Stiahni
403 Radôšťanské hody 2014 - pozvanie 2014-07-09 11:21:22 Stiahni
404 FA 1400414 - Poháry BAUER s.r.o. 2014-07-11 09:57:43 Stiahni
405 FA 1140272 - Slovenská agentúra ŽP 2014-07-15 09:41:29 Stiahni
406 Dodatok č.2 - 394/2014 - Slovenský vodohospodársky podnik 2014-07-15 09:44:25 Stiahni
407 FA 2014507 - Advokátska kancelária 2014-07-15 09:50:20 Stiahni
408 FA 4014002827 - T+T, a.s. 2014-07-15 09:51:31 Stiahni
409 FA 1763644537 - Slovak Telekom 2014-07-15 09:52:48 Stiahni
410 FA 140100049 - Symbolika Hlohovec spol. s.r.o. 2014-07-15 09:53:57 Stiahni
411 Objednávka 2014-07-18 07:04:55 Stiahni
412 Príkazná zmluva - VO - zemný plyn 2014-07-18 10:40:49 Stiahni
413 Príkazná zmluva - VO - elektrická energia 2014-07-18 10:42:30 Stiahni
414 Objednávka č. 164/2014 2014-07-24 07:36:18 Stiahni
415 FA 0140259 - TKO Semeteš n.o. 2014-08-05 11:19:14 Stiahni
416 Slovak Telekom - Slovak Telekom 2014-08-08 09:22:44 Stiahni
417 FA 140587 - VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. 2014-08-08 09:24:20 Stiahni
418 Zmluva s Euro Dotáciami, a.s 2014-08-14 12:32:09 Stiahni
419 Zmluva o vykonanie auditu za rok 2013 2014-08-15 07:16:13 Stiahni
420 FA 2014596 - Advokátska kancelária 2014-08-19 07:16:39 Stiahni
421 FA 4014003270 - T+T, a.s. 2014-08-19 07:18:45 Stiahni
422 Oznámenie o počte obyvateľov obce 2014-08-21 09:47:59 Stiahni
423 Komunálne voľby 2014- počet poslancov 2014-08-26 13:01:20 Stiahni
424 FA 14FV0113 - Slovenské centrum obstarávania o.z. 2014-09-03 07:05:27 Stiahni
425 Poistná zmluva č. 441 - 8020714 2014-09-03 09:30:18 Stiahni
426 SOAR, s.r.o. - Dodatok č.2 - Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana 2014-09-05 08:46:19 Stiahni
427 Nájomná zmluva - Slivková Eva 2014-09-05 08:51:07 Stiahni
428 Nájomná zmluva - Anna Borisová 2014-09-05 08:55:39 Stiahni
429 FA 02/2014 - ANMIRA s.r.o. 2014-09-05 08:58:34 Stiahni
430 FA 08140295 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2014-09-05 09:00:25 Stiahni
431 FA 8765763639 - Slovak Telekom 2014-09-08 11:55:50 Stiahni
432 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 394/2010-Z zo dňa 6.8.2010 2014-09-12 06:28:02 Stiahni
433 Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru 2014-09-12 09:45:59 Stiahni
434 FA 140003 - ELEKTRO - MOUB 2014-09-17 12:07:10 Stiahni
435 FA 4014003683 - T+T, a.s. 2014-09-17 12:08:25 Stiahni
436 FA 14FVo115 - Slovenské centrum obstarávania o.z. 2014-09-17 12:09:56 Stiahni
437 FA 201409044 - RH SOUND, s.r.o. 2014-09-18 10:27:19 Stiahni
438 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2014-09-18 10:28:27 Stiahni
439 FA 2014674 - Advokátska kancelária 2014-09-18 10:29:22 Stiahni
440 FA 2014035 - ARIAN-SK, s.r.o. 2014-09-18 10:30:25 Stiahni
441 Zmluva o dielo na výkon porealizačného zamerania stavby 2014-09-29 07:47:20 Stiahni
442 FA 214475 - Euro Dotácie a.s. 2014-09-29 07:48:33 Stiahni
443 Povinné zmluvné poistenie - Skriňová avia - DHZ 2014-09-29 08:44:11 Stiahni
444 Povinné zmluvné poistenie - Tatra - DHZ 2014-09-29 08:44:54 Stiahni
445 FA 09140330 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2014-10-06 11:05:27 Stiahni
446 FA 1011430935 - Magna Energia 2014-10-06 11:06:25 Stiahni
447 FA 9766707349 - Slovak Telekom 2014-10-08 11:00:18 Stiahni
448 FA 4014004314 - T+T, a.s. 2014-10-13 11:49:45 Stiahni
449 FA 2014722 - Advokátska kancelária 2014-10-13 11:50:48 Stiahni
450 SC2013051 - MET Slovakia a.s. 2014-10-13 11:55:04 Stiahni
451 FA 201410072 2014-10-23 12:50:31 Stiahni
452 Zmluva o vykonani sluzieb informovanie obcanov obce Radostka prostrednictvom systemu VM Florian 2014-10-23 12:51:20 Stiahni
453 FA 10140368 - TKO Semeteš n.o. 2014-11-05 10:32:39 Stiahni
454 Zmluva o spolupráci - ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu 2014-11-11 08:38:58 Stiahni
455 Objednávka č. 11/2014 - Správa ciest ŽSK 2014-11-25 09:29:51 Stiahni
456 Zmluva o vykonaní služieb - Rastislav Poništ 2014-11-25 09:31:16 Stiahni
457 Zmluva o vykonaní služieb - Milan Prievozník 2014-11-25 09:32:56 Stiahni
458 FA 0020143171 - KEO s.r.o. 2014-11-28 11:42:26 Stiahni
459 FA 3767649945 - Slovak Telekom 2014-11-28 11:43:36 Stiahni
460 FA 2002014110 - Thermo servis 2014-11-28 11:52:36 Stiahni
461 FA 20140065 - FOMI s.r.o. 2014-11-28 11:53:36 Stiahni
462 FA 4014004808 - T+T, a.s. 2014-11-28 11:54:34 Stiahni
463 FA 2014829 - Advokátska kancelária 2014-11-28 11:59:11 Stiahni
464 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - Dodatok č.1 2014-12-02 10:58:49 Stiahni
465 DODATOK č. 1 k DOHODE číslo 7/§ 52 / 2014 / ŠR 2014-12-11 10:49:41 Stiahni
466 DODATOK č. 1 k DOHODE č. 9/§50j/NS/2014 - ŠR 2014-12-11 10:55:45 Stiahni
467 FA 201421 - Kirn Marián 2014-12-11 11:01:16 Stiahni
468 FA 2014884 - Advokátska kancelária 2014-12-11 11:25:41 Stiahni
469 FA 1768599292 - Slovak Telekom 2014-12-11 11:26:54 Stiahni
470 FA 11140401 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2014-12-11 11:28:14 Stiahni
471 FA ZMOS 2014-12-11 11:29:24 Stiahni
472 FA 20593511 - INPROST s.r.o. 2014-12-11 11:30:54 Stiahni
473 FA 14FV0182 - Slovenské centrum obstarávania o.z. 2014-12-11 11:32:22 Stiahni
474 FA 401400517 - T+T, a.s. 2014-12-17 11:05:42 Stiahni
475 FA OPS/2684/2014 - Prima banka Slovensko, a.s. 2014-12-17 11:06:53 Stiahni
476 FA 14FV0215 - Slovenské centrum obstarávania o.z. 2014-12-17 11:08:04 Stiahni
477 Objednávka - SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 2014-12-18 13:42:47 Stiahni
478 Dohoda č. 18 - O podmienkach vykonávania menších obecných služieb 2014-12-18 13:45:01 Stiahni
479 Dohoda č. 47/§10/2014/OBEC 2014-12-18 13:47:12 Stiahni
480 FA 14/2014 - Anton Kolembus 2014-12-29 09:37:04 Stiahni
481 FA 201422 - Kirn Marián 2014-12-29 09:38:18 Stiahni
482 FA 201424 - Kirn Marián 2014-12-29 09:39:16 Stiahni
483 FA 3141040458 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 2014-12-29 09:40:48 Stiahni
484 FA 3141040511 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2014-12-29 09:42:03 Stiahni
485 FA 2014000005 - Úprava ihriska 2014-12-29 09:48:13 Stiahni
486 SPP Blava - Zmluva o dodávke plynu 2014-12-29 09:59:24 Stiahni
487 VSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 - 2016 2014-12-29 10:08:58 Stiahni
488 FA 2014038 - Ing. Tibor Bátory 2015-01-07 08:17:39 Stiahni
489 Zmluva č. 20/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 2015-01-07 08:53:11 Stiahni
490 Zmluva č. 20/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 2015-01-07 08:54:32 Stiahni
491 Opakovaná úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak 2015-01-14 09:34:37 Stiahni
492 FA 2015001 - SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 2015-01-14 09:35:51 Stiahni
493 FA 12140432 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2015-01-14 09:37:00 Stiahni
494 Hasičská ávia - poistka 2015 2015-01-14 09:38:31 Stiahni
495 FA 314226 - SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. 2015-01-14 09:39:40 Stiahni
496 Poistenie VPP 2015-01-14 09:41:00 Stiahni
497 FA 4014005814 - T+T, a.s. 2015-01-15 11:53:49 Stiahni
498 FA 2769547383 - Slovak Telekom 2015-01-15 11:54:51 Stiahni
499 FA 1439100266 - Petit Press, a.s. divízia Bratislava 2015-01-19 14:27:52 Stiahni
500 FA 15010002 - Emil Bielik 2015-01-19 14:28:53 Stiahni
501 FA 20141005 - Advokátska kancelária 2015-01-19 14:29:43 Stiahni
502 FA 13140040 - Správa ciest ŽSK 2015-01-19 14:30:40 Stiahni
503 FA 5041405395 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2015-01-19 14:31:51 Stiahni
504 FA 042014 - Ministerstvo vnútra SR 2015-01-21 08:27:46 Stiahni
505 FA 3/2014 - ZŠ s MŠ Radôstka - odvoz TKO 2015-01-21 08:29:43 Stiahni
506 FA 05/2014 - TP obce Radôstka - dodávka plynu 2015-01-21 08:32:13 Stiahni
507 FA 010150188 - MET Slovakia, a.s. 2015-01-21 08:33:20 Stiahni
508 FA 01050189 - MET Slovakia a.s. 2015-01-21 08:34:15 Stiahni
509 FA 010150187 - MET Slovakia a.s. 2015-01-21 08:35:06 Stiahni
510 FA 010150190 - MET Slovakia a.s. 2015-01-21 08:35:55 Stiahni
511 FA 8760626812 - Slovak Telekom 2015-01-21 08:36:49 Stiahni
512 FA 06/2014 - TP obce Radôstka - vystavená faktúra 2015-01-22 10:23:08 Stiahni
513 FA 1051418542 - MAGNA ENERGIA a.s. - VO ústredie, Radôstka 2015-01-22 10:25:31 Stiahni
514 FA 1051418542 - MAGNA ENERGIA a.s. - Dom smútku 2015-01-22 10:27:23 Stiahni
515 FA 1051418542 - MAGNA ENERGIA a.s. - elektrina OÚ 2015-01-22 10:29:03 Stiahni
516 FA 1051418542 - MAGNA ENERGIA a.s. - VO Výšný koniec, Radôstka 2015-01-22 10:31:56 Stiahni
517 FA 1051418542 - MAGNA ENERGIA a.s. - elektrina, budova č. 64 2015-01-22 10:33:52 Stiahni
518 Kysucká knižnica v Čadci - Dohoda o doplňovaní knižničných fondov obecnej knižnice v roku 2015 2015-01-22 11:22:32 Stiahni
519 FA 15010003 - Emil Bielik 2015-01-22 11:26:24 Stiahni
520 FA 6300218488 - SPP 2015-01-22 11:27:40 Stiahni
521 FA 6300218488 - SPP 2015-01-22 11:28:55 Stiahni
522 FA - 2002015002 - Milan Špalek 2015-01-27 08:02:24 Stiahni
523 RVC Martin - školenie 2015-01-27 08:03:24 Stiahni
524 Zmluva č. 5101002257 - Objem a cena dodávky elektriny na rok 2016 2015-01-28 10:19:05 Stiahni
525 FA 1/2015 - Milan Prievozník 2015-02-06 11:12:21 Stiahni
526 FA 89940121 - PORADCA s.r.o. 2015-02-06 11:13:29 Stiahni
527 Mandátna zmluva - Kamerový systém Radôstka 2015-02-06 11:15:35 Stiahni
528 FA 01150031- Združenie TKO Semeteš n.o. 2015-02-06 11:16:51 Stiahni
529 FA 1770501890 - Slovak Telekom 2015-02-10 13:03:13 Stiahni
530 FA 2/2015 - Poništ Rastislav 2015-02-10 13:06:19 Stiahni
531 FA 7455331033 - Východoslovenská energetika a.s. 2015-02-10 13:09:02 Stiahni
532 FA 1/2015 - TP obce Radôstka - úprava miestnosti 2015-02-11 08:01:21 Stiahni
533 FA 2015078 - Advokátska kancelária 2015-02-16 11:20:38 Stiahni
534 FA 2015110093 - T+T, a.s. 2015-02-16 11:21:37 Stiahni
535 FA 003/2015 - Poništ Rastislav 2015-03-05 08:05:48 Stiahni
536 FA 02150064 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2015-03-05 08:54:41 Stiahni
537 FA 3/2015 - Milan Prievozník 2015-03-10 12:42:54 Stiahni
538 FA 7451539753 - Východoslovenská energetika a.s. 2015-03-10 12:44:01 Stiahni
539 FA 9771474722 - Slovak Telekom 2015-03-10 12:45:39 Stiahni
540 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ KYSÚC 2015-03-19 13:27:13 Stiahni
541 FA 2015168 - Advokátska kancelária 2015-03-19 13:28:04 Stiahni
542 FA 2002015028 - Thermo servis - Milan Špalek 2015-03-19 13:29:14 Stiahni
543 FA 2015110246 - T+T, a.s. 2015-03-19 13:30:21 Stiahni
544 FA 2015110245 - T+T, a.s. 2015-03-19 13:31:22 Stiahni
545 FA 13150007 - Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 2015-04-09 09:20:58 Stiahni
546 FA 03150097 - Združenie TKO Semeteš n.o. 2015-04-09 09:22:00 Stiahni
547 FA 7258293091 - SPP 2015-04-09 09:23:23 Stiahni
548 FA 7258293092 - SPP 2015-04-09 09:24:59 Stiahni
549 FA 225150201 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK 2015-04-09 09:26:51 Stiahni
550 FA 15100198 - MEGGY s.r.o. 2015-04-09 09:27:55 Stiahni
551 FA 9772429989 - Slovak Telekom 2015-04-17 10:46:17 Stiahni
552 FA 2015245 - Advokátska kancelária 2015-04-20 09:50:14 Stiahni
553 T+T, a.s. - FA 2015110419 2015-04-20 09:51:08 Stiahni
554 FA 7441274771 - Východoslovenská energetika a.s. 2015-04-20 09:54:47 Stiahni
555 Kamerový systém Radôstka - Zmluva o dielo č. 3/13/2015/1 2015-04-20 10:07:12 Stiahni
556 FA 225150224 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK 2015-04-24 07:49:35 Stiahni
557 FA 1500762 - FIRE system 2015-04-24 07:50:39 Stiahni
558 Faktúra RTVS 01-04/2015 poplatok 2015-05-04 10:38:09 Stiahni
559 FA 04150137 Združenie TKO Semeteš - odvoz skla apríl 2015 2015-05-06 12:30:27 Stiahni
560 FA 5773478751 - Slovak Telekom 2015-05-07 10:19:43 Stiahni
561 FA 13150011 - Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 2015-05-07 10:21:19 Stiahni
562 RVC Martin - elektronická dokumentácia 2015208 2015-05-14 13:25:48 Stiahni
563 ZMOK školenie - elektronické trhovisko 2015-05-14 13:27:10 Stiahni
564 VSE faktúra za elektrinu máj 2015 2015-05-14 13:28:08 Stiahni
565 Pozvánka na rokovanie OZ obce Radôstka dňa 22.05.2015 o 16:00 hod. 2015-05-15 12:00:25 Stiahni
566 FA 2015110780 - T+T, a.s. 2015-05-18 10:05:05 Stiahni
567 FA 2015348 - Advokátska kancelária 2015-05-18 10:46:20 Stiahni
568 Faktúra 7/2015 zimná údržba apríl 2015 2015-05-25 09:45:30 Stiahni
569 FA 11581289 - Websupport, s.r.o. 2015-06-02 08:50:49 Stiahni
570 FA 05150174 - Združenie TKo Semeteš n.o. 2015-06-02 09:39:46 Stiahni
571 FA 2015001068 - KEO s.r.o. 2015-06-02 09:42:54 Stiahni
572 FA 036/2015 - Ján Chmúrčiak 2015-06-05 08:07:24 Stiahni
573 FA 2015430 - Advokátska kancelária 2015-06-12 07:45:21 Stiahni
574 T+T, a.s. - FA 2015110918 2015-06-12 07:46:39 Stiahni
575 FA 7774431252 - Slovak Telekom 2015-06-12 07:47:37 Stiahni
576 FA 7485647048 - Východoslovenská energetika a.s. 2015-06-12 07:49:10 Stiahni
577 FA 036/2015 - Ján Chmúrčiak 2015-06-12 07:50:14 Stiahni
578 Zmluva č. 01/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2015 2015-06-19 07:42:28 Stiahni
579 Kamerový systém Radôstka faktúra 20150043 2015-06-24 10:58:36 Stiahni
580 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR CEZ:UV SR-772/2015 zo dňa 22.05.2015 2015-06-30 08:35:56 Stiahni
581 Faktúra 2015-06-30 08:39:36 Stiahni
582 Fa 3151041063 - SEVAK, a. s. Žilina 2015-07-09 09:17:09 Stiahni
583 FA 1820150281 SEVAK, a.s., Žilina 2015-07-09 09:19:51 Stiahni
584 FA 2850035063 Východoslovenská energetika, a. s., Košice 2015-07-09 09:23:42 Stiahni
585 FA 06150211 TKO Semeteš, n. o., Turzovka 2015-07-09 09:25:53 Stiahni
586 FA 7253363547 SPP 2015-07-09 09:27:19 Stiahni
587 FA č. 72533363548 SPP 2015-07-09 09:28:58 Stiahni
588 Stavebníctvo prenesený výkon štátnej správy 2015-07-09 09:30:29 Stiahni
589 FA 4775381634 Slovak Telekom, a. s. 2015-07-09 09:32:28 Stiahni
590 Dohoda - sociálna poisťovňa 2015-07-09 09:34:07 Stiahni
591 Nájomná zmluva 2015-07-09 09:35:11 Stiahni
592 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti - KN-C 16, KN-C 17 2015-07-14 08:08:00 Stiahni
593 Fa. č. 20150259 VEGA - TAKAČ, s. r. o., 2015-07-14 08:25:43 Stiahni
594 FA - č. 150711 Poháry Bauer, s. r. o., 2015-07-14 08:28:41 Stiahni
595 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 2015-07-16 09:04:19 Stiahni
596 Faktúra 2015111271 za vývoz komunálneho odpadu T+T Žilina 2015-07-17 08:39:32 Stiahni
597 Faktúra 2015501 za právne služby 2015-07-17 08:41:26 Stiahni
598 Faktúra 2015003 SPORTECH s.r.o. Žiar nad Hronom 2015-07-17 12:14:10 Stiahni
599 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 2015-07-20 13:09:48 Stiahni
600 Faktúra č. 4 FS Jánošik Makarenková 214/2 Partizánske č. 4/2015 2015-08-07 08:28:01 Stiahni
601 Slovak Telekom, a. s., Bratislava Faktúra č. 6776334413 2015-08-07 08:30:43 Stiahni
602 Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice č. 2850035063 2015-08-07 08:33:47 Stiahni
603 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Žilina č. 1503175300 2015-08-07 08:39:05 Stiahni
604 TKO, Semeteš Turzovka fa č. 07150248 2015-08-07 08:41:59 Stiahni
605 FA 2015111434 - T+T, a.s. 2015-08-13 07:09:02 Stiahni
606 FA 20150027 - Pavol Tomčala 2015-08-13 07:10:40 Stiahni
607 FA 251546 - Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 2015-08-13 07:11:58 Stiahni
608 FA 2015582 - Advokátska kancelária 2015-08-13 07:13:26 Stiahni
609 Kúpna zmluva č. Z201518896_Z zo dňa 7.8.2015 2015-08-19 09:16:23 Stiahni
610 FA 9/2015 - Miroslav Koňušiak 2015-08-19 09:17:37 Stiahni
611 FA 201500002 - Technická prevádzkareň obce Radôstka 2015-08-19 09:18:56 Stiahni
612 Poistenie majetku obce 2015-08-19 09:21:14 Stiahni
613 Zmluva č. 13/2015 o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 2015-08-20 07:27:23 Stiahni
614 Objednávka č 151533 Gastrolux, s. r.o., Žilina 2015-09-08 07:09:52 Stiahni
615 FA č. 2850035063 Východoslovenská energetika, a. s., Košice 2015-09-08 07:12:04 Stiahni
616 Firma WOLF, Bratislava odborno -konzultačný seminár na rok 2016 Daň z nehnuteľností 2015-09-08 07:15:01 Stiahni
617 Úrazové poistenie č. 5190019087, Komunálna poisťovňa 2015-09-08 07:17:17 Stiahni
618 Vystavená FA č. 2015000005 Kysucké Kultúrne stredisko 2015-09-08 09:40:52 Stiahni
619 Faktúra 9777284325 TELEKOM - BRATISLAVA 2015-09-14 07:56:07 Stiahni
620 Faktúra č. 2015644 JUDr. Stopka advokát 2015-09-14 07:58:26 Stiahni
621 Zmluva o poskytnutí služieb audit 2014 2015-09-14 09:15:46 Stiahni
622 Faktúra č. 2015111608 T+T, a. s., Žilina 2015-09-14 09:17:50 Stiahni
623 Faktúra č. 2015027 Ing. Tibor Bátory Žilina 2015-09-14 09:20:51 Stiahni
624 Faktúra č. 101. 2015 Milan Budoš Čadca 2015-09-18 07:09:55 Stiahni
625 Faktúra č. 2015007 Arian - SK, s. r. o., Žilina 2015-09-21 09:46:40 Stiahni
626 Faktúra č. 20150069 - K4FIN - Žilina - kamerový systém 2015-10-15 09:55:47 Stiahni
627 Sponzorská zmluva - Slovenské tunely, a, s. Bratislava 2015-10-22 06:21:49 Stiahni
628 Zmluva č. SKR 84-56/2015 o poskytnutí dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvo rozpočtu Ministra vnútra Slovenskej republiky na rok 2015 2015-11-02 10:38:17 Stiahni
629 Objednávka na zimnú údržbu miestnej komunikácie - Krasotín v k. ú. Radôstka 2015-11-04 07:56:04 Stiahni
630 Úhrada za školenie - RVC martin 2015-11-05 10:15:38 Stiahni
631 Združenie TKO Semeteš, n. o., Turzovka Faktúra č. 10150361 za odvoz separovaného odpadu 2015-11-05 10:18:15 Stiahni
632 Faktúra č. 150017 Ing. Robert Cyprich, TUBES -PROJ 2015-11-05 10:20:23 Stiahni
633 Telekom, a. s., Bratislava Fa č. 1779208149 za služby pevnej siete 2015-11-10 09:05:23 Stiahni
634 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s. r. o., Potočná 2835/1A -Čadca ičo: 36866849 2015-11-10 09:06:54 Stiahni
635 KEO, s. r. o., Poľná , Záhorce 99106 Faktúra za ročnú licenciu KEO WIN 2016 FA č. 2015002034 2015-11-10 09:10:29 Stiahni
636 Faktúra za dodávku a distribúciu elektrickej energie FA č. 2850035063 2015-11-10 09:11:49 Stiahni
637 Marián Boris, Stará Bystrica 378, Fa za opravu auta č. 16/2015 2015-11-10 09:13:28 Stiahni
638 Faktúra za vykonane práce skladníka Fa č. 062015 2015-11-10 09:22:08 Stiahni
639 Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku 12. 11. 2015 2015-11-18 08:56:01 Stiahni
640 Faktúra č. 2015/24 Kirn Marian elektro - inštalácie 2015-11-20 10:23:09 Stiahni
641 faktura č. 20150072 K4FIN, s. r. o., - kamerový systém 2015-11-20 10:24:50 Stiahni
642 Zmluva o vykonaní služieb -odhŕňanie snehu 2015-11-24 08:53:25 Stiahni
643 Zmluva o poskytnutí služieb - odhŕňanie snehu 2015-11-24 08:55:11 Stiahni
644 ZBER ELEKTRO ODPADU 4.12.2015 (piatok) 2015-11-27 07:16:59 Stiahni
645 Faktúra č. 2015112125 T+T Žilina odvoz TKO za október 2015 2015-11-27 08:29:20 Stiahni
646 Združenie miest a obcí Slovenska - Platobná výmer na úhradu členského za rok 2016 č. 620/2015 2015-12-08 07:43:50 Stiahni
647 INPROST, s. r. o., Bratislava Faktúra č. 20593611za predplatenie Obecných novín na rok 2016 2015-12-08 07:45:20 Stiahni
648 Zruženie TKO Semeteš, n. o., Turzovka FA č.11150394 za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom - separovaný zber za November 2015 2015-12-08 07:46:47 Stiahni
649 Advokátska kancelária - JUDr. Miroslav Stopka - Čadca - FA za právne služby č. 2015906 2015-12-08 07:48:10 Stiahni
650 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Kamerový systém a osvetlenie 2015-12-08 13:08:39 Stiahni
651 Telekom, a. s., Bratislava Fa č. 7780117058 za služby pevnej siete 2015-12-11 08:47:46 Stiahni
652 Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za dodávku elektriny č. 2850035063 2015-12-11 08:48:56 Stiahni
653 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6 582 040 172 2015-12-22 12:52:45 Stiahni
654 Anton Kolembus - Stará Bystrica Faktúra za rok 2015 FA. č. 14/2015 2015-12-22 12:54:52 Stiahni
655 IAnton Kolembus - Stará Bystrica Faktúra za rok 2015 FA. č. 14/2015 2015-12-22 12:56:55 Stiahni
656 Prima banka slovensko, a. s. Žilina- Centrála - faktúra č. OPS/2669/2015 ročný poplatok za vedenie účta cenných papierov 2015-12-22 12:59:57 Stiahni
657 Emil Bielik - fa. č. 15010063 2015-12-22 13:04:00 Stiahni
658 Faktúra č. 2002015145 - Milan Špalek - Thermo Servis 2015-12-22 13:06:19 Stiahni
659 Sevak, a. s. Žilina Faktúra č. 3151090956 2015-12-29 11:38:32 Stiahni
660 Sevak, a. s. Žilina faktúra č. 315091004 2015-12-29 11:40:05 Stiahni
661 MP Profit PB, s. r. o., Považská Bystrica - Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - zo dňa 21. 12. 2015 2015-12-29 12:32:43 Stiahni
662 Faktúra č. 31/2015 Ján Jarombek, Radôstka č. 94 2015-12-30 10:41:13 Stiahni
663 Združenie TKO Semeteš, n. o., Faktúra č. 12150425 2016-01-05 10:37:07 Stiahni
664 Dohoda č.15/19/052/93 § 52 zo dňa21.12.2015 2016-01-05 12:33:53 Stiahni
665 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190019337 2016-01-07 07:43:10 Stiahni
666 Slovak Telekom, a. s., Bratislava FA. č. 3781031120 2016-01-07 09:32:11 Stiahni
667 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k.ú. Obce Radôstka 2016-01-08 08:28:49 Stiahni
668 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k.ú. Obce Radôstka 2016-01-08 08:31:00 Stiahni
669 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s. r. o., Potočná 2835/A FA č. 2015005 2016-01-12 09:50:03 Stiahni
670 Úrazove poistenie č. 5190019341 - komunálna poisťovňa 2016-01-14 13:23:16 Stiahni
671 SPP Faktúra č: 7447213039 za odber za plyn 2016-01-18 13:08:48 Stiahni
672 SPP Faktúra č. 7447213038 za odber plynu 2016-01-18 13:12:03 Stiahni
673 SPP faktúra č. 7228567319 za odber plynu 2016-01-18 13:18:52 Stiahni
674 SPP faktúra č.7228567318 za odber plynu 2016-01-18 13:19:06 Stiahni
675 RVC Martin - poplatok za školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce 2016-01-18 13:40:31 Stiahni
676 Faktúra č. 1539100056 fa za kysucký kalendár 2016-01-18 13:43:30 Stiahni
677 Marta Faktorová - FAKMART fa č. 01/2016 2016-01-18 13:45:54 Stiahni
678 T+T, a. s.,Žilina Fa č. 20155112676 2016-01-19 10:12:38 Stiahni
679 Poradca podnikateľa - Žilina FA č. 5041504370 2016-01-19 10:13:54 Stiahni
680 Faktúra č. 2850035063 - Východoslovenská energetika, a. s. 2016-01-20 11:16:44 Stiahni
681 Vyzva na predkaldanie ponuk-poskytunutie sluzby-vyhotovenie studie uskutocnitelnosti k projektu-vytvaranie podmienok pre travenie volneho casu 2016-01-21 08:28:32 Stiahni
682 Vyzva na predkaldanie ponuk-poskytunutie sluzby-vyhotovenie studie uskutocnitelnosti k projektu-vytvaranie podmienok pre travenie volneho casu 2016-01-21 08:36:30 Stiahni
683 Marián Boris, Stará Bystrica 378, Fa za opravu auta č. 2/2016 2016-01-21 09:30:57 Stiahni
684 Správa ciest ŽSK , závod Horné Považie FA č. 13150060 2016-01-21 10:50:32 Stiahni
685 Zmluva na vypracovaie studie uskutocnitelnosti: Rekonstruckia miestnych komunikacii a mostov k. u. Radostka 2016-01-22 09:02:50 Stiahni
686 Východoslovenská energetika, a. s., FA č. 2850035063 2016-01-22 12:19:10 Stiahni
687 Nájomná zmluva o prenájme bytu 2016-01-28 07:10:56 Stiahni
688 Poradca podnikateľa FA č. 89945542 2016-02-02 08:09:30 Stiahni
689 Dodatok č. 1 zo dňa1.2.2016 2016-02-05 07:09:52 Stiahni
690 Zmluva na vypracovanie studie uskutocnitenosti - Vytvaranie podmienok pre travenie volneho casu obec Radostka 2016-02-05 07:22:47 Stiahni
691 Vyzva na predklanie ponuk na projekt Zvysenie povedomia a informovanosti o turistickych lokalitach a zaujimavostiach v obci Radostka 2016-02-05 08:12:30 Stiahni
692 Zmluva o poskytnuti služieb - Zvysenie povedomia a informovanosti o turistickych lokalitach a zaujimavostiach v obci Radostka 2016-02-05 08:17:12 Stiahni
693 Národná diaľničná spoločnosť - Bratislava potvrdenie o úhrade diaľničnej známky 2016-02-05 09:50:15 Stiahni
694 Advokátska kancelária - JUDr. Miroslav Stopka - Čadca - FA za právne služby č20160074 2016-02-09 10:11:16 Stiahni
695 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2009 na realizáciu diela Radôstka, napojenie na SKV NB-CA-ZA II. etapa SO 04 2016-02-09 10:13:39 Stiahni
696 Združenie TKO Smeteš, n. o. Turzovka FA č. 01160031 2016-02-09 10:15:45 Stiahni
697 Východoslovenská energetika, a. s. faktúra č. 2850035063 2016-02-12 08:28:17 Stiahni
698 Marta Faktorová - FAKMART fa č. 04/2016 2016-02-12 08:29:41 Stiahni
699 Telekom, a. s., Bratislava Fa č. 2781946168 za služby pevnej siete 2016-02-12 08:30:59 Stiahni
700 MP Profit PB, s. r. o., Faktúra č. 2016048 2016-02-12 08:32:44 Stiahni
701 Zmluva č. 26018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR 2016-02-16 08:35:40 Stiahni
702 RWE Group Faktúra za elektrinu č. 2840019154 2016-02-16 10:43:45 Stiahni
703 RVC Martin Faktúra č. OF/2016/213 za publikáciu Učtovné súvťažnosti 2016-02-16 10:45:52 Stiahni
704 Agentura Europa,s.r.o.,Zilina- Zmluva o poskytnuti služieb-Poradenstvo vratane studie-Zvysenie povedomia a informovanosti o turistickych lokalitach ... 2016-02-24 09:31:05 Stiahni
705 Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 2016-02-25 07:06:04 Stiahni
706 DAMEDIS, s. r. o., FA č. 637092 - Toner 2016-02-26 07:41:01 Stiahni
707 Kúpna zmluva 2016-02-26 09:19:06 Stiahni
708 Faktúra č. 1 zo dňa 4. 3. 2016 2016-03-07 09:41:53 Stiahni
709 Telekom, a. s. č. 8782866760 za služby pevnej siete 2016-03-10 10:05:38 Stiahni
710 Advokátska kancelária - JUDr. Miroslav Stopka - Čadca - FA za právne služby č. 20160176 2016-03-10 10:09:09 Stiahni
711 TKO, Semeteš turzovka fa č. 02160070 2016-03-10 10:11:41 Stiahni
712 Faktúra 005/2016 Rastislav Ponisť - zimná údržba 2016-03-10 10:19:27 Stiahni
713 Zmluva o dielo - web stranka 2016-03-10 10:21:55 Stiahni
714 Faktúra č. FTVT16/104/5/02041 - Mountfield SK, s. r. o. 2016-03-22 08:00:17 Stiahni
715 VZN Obec Radostka o poplatkoch za komunalny odpad 2016 2016-03-22 08:08:29 Stiahni
716 Marián Boris Faktúra č. 4/2016 za opravu osobného auta 2016-03-22 08:13:54 Stiahni
717 MP Profit PB, s. r. o. Faktúra č. 2016206 2016-03-22 09:15:21 Stiahni
718 VALIRE, s. r. o., faktúra č. 201609 2016-03-22 11:32:44 Stiahni
719 Východoslovenská energetika, Faktúra č. 2840019154 2016-03-22 11:35:54 Stiahni
720 Objednávka - Valire, s. r. o., 2016-03-23 10:16:54 Stiahni
721 VYZVA na predlozenie ponuky na predmet zakzaky Interaktivna forma sprostredkovania turistickych informacii v obci 2016-03-24 14:01:30 Stiahni
722 VYZVA na predlozenie ponuky na predmet zakazky Interaktivna forma sprostredkovania turistickych informacii v obci 2016-03-24 14:01:45 Stiahni
723 VYZVA na predlozenie ponuky na predmet zakazky Informacne tabule a drobne obsluzne zariadenia pre turistov 2016-03-24 14:06:18 Stiahni
724 VYZVA na predlozenie ponuky na predmet zakazky Informacne tabule a drobne obsluzne zariadenia pre turistov 2016-03-24 14:06:33 Stiahni
725 Kúpna zmluva č. 2/2016 2016-03-31 06:24:03 Stiahni
726 Faktúra č. 330/274/09/2 - Slovenský vodohospodársky podnik 2016-03-31 06:30:40 Stiahni
727 Dohoda o vysporiadaní dotácie na získanie vodičského oprávnenia skupiny C pre clenov DHZ Radostka 2016-03-31 06:30:55 Stiahni
728 MP Profit, s. r. o., fa. č. 2016109 2016-03-31 06:39:58 Stiahni
729 Objednávka ozvučenie podujatia v obci Radôstka 2016-04-07 06:42:16 Stiahni
730 SPP faktúra č. 7283490697 2016-04-07 06:53:34 Stiahni
731 SPP faktúra č. 7283490969 2016-04-07 06:55:18 Stiahni
732 Advokátska kancelária - JUDr. Miroslav Stopka - Čadca - FA za právne služby č. 20160232 2016-04-11 10:38:37 Stiahni
733 Telekom, a. s., Bratislava Fa č. 7783795556 za služby pevnej siete 2016-04-11 10:41:37 Stiahni
734 Agentúra Európa, s. r. o., FA č. 20160018 2016-04-11 10:47:30 Stiahni
735 VALIRE, s. r. o., Faktúra č. 201611 2016-04-11 10:49:55 Stiahni
736 Združenie miest a obcí Kysúc príspevok na rok 2016 2016-04-11 10:53:52 Stiahni
737 Faktúra č. 3/2016 - za zimnú údržbu M. K. Radôstka 2016-04-15 08:30:05 Stiahni
738 Faktúra č- 2016041004 - ElenNeo Slovakia 2016-04-15 08:31:30 Stiahni
739 Faktúra č. 2840019154 za elektrinu 2016-04-15 08:32:43 Stiahni
740 Nájomná zmluva o prenájme bytu 2016-04-19 06:26:05 Stiahni
741 Správa ciest ŽSK , závod Horné Považie FA č. 13160004 2016-04-22 09:30:00 Stiahni
742 DAMEDIS, s.r .o., FA 637196 za tonery 2016-04-22 09:33:02 Stiahni
743 Slovenský vodohospodársky podnik FA č. 330/104/10/2 2016-04-22 09:35:54 Stiahni
744 Slovenský vodohospodársky podnik FA č. 330/104/10/2 2016-04-22 09:38:07 Stiahni
745 Ca - CARFO, a. s. FA č. 50160628 2016-04-22 09:40:23 Stiahni
746 Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠK 2016-04-22 09:49:04 Stiahni
747 Montfield SK, s. r. o., faktúra č. 6104502237 2016-04-27 06:13:24 Stiahni
748 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190026184 2016-04-27 06:16:16 Stiahni
749 Dobropis faktúry č. 4016001 2016-05-02 07:39:07 Stiahni
750 VINKstav, s. r. o., Papradno - ZoD c. 3/2016 - Rekonstrukcia miestnych kominikacii a mostov v k. u. obce Radostka 2016-05-10 09:41:23 Stiahni
751 VINKstav, s. r. o., Papradno - ZoD c. 3/2016 - Rekonstrukcia miestnych kominikacii a mostov v k. u. obce Radostka 2016-05-10 09:44:02 Stiahni
752 VINKstav, s. r. o., Papradno - ZoD c. 3/2016 - Rekonstrukcia miestnych kominikacii a mostov v k. u. obce Radostka 2016-05-10 09:45:56 Stiahni
753 TetraStav, s.r. o., ZoD, c. Radostka/REK. KD/2016 - Rekonstrukcia obecneho domu - cast pre kulturu v obci Radostka 2016-05-10 10:11:49 Stiahni
754 TetraStav_Ruzomberok ZoD RadostkaREK. KD2016 Rekonstrukcia obecneho domu cast pre kulturu v obci Radostk 2016-05-10 10:20:09 Stiahni
755 TetraStav_Ruzomberok ZoD RadostkaREK_KD2016 Rekonstrukcia obecneho domu cast pre kulturu v obci Radost 2016-05-10 10:29:21 Stiahni
756 VSE faktúra za elektrinu č. 2850035063 2016-05-11 07:33:36 Stiahni
757 Martin Weiner _EKODENDRA - fa č. 20/2016 2016-05-11 07:35:57 Stiahni
758 Združenie TKO SEMETEŠ, n. o., Turzovka fa. č. 05160140 2016-05-11 07:38:47 Stiahni
759 CA-CARGO, s. r. o., Fa. č. 50160777 2016-05-11 07:41:34 Stiahni
760 Telekom, a. s. fa. č. 6784722976 2016-05-11 07:44:40 Stiahni
761 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s. r. o., Potočná 2835/1A - fa. č.20160320 2016-05-11 07:47:43 Stiahni
762 DPO SR - Martin faktúra č. 2016475 - školenie 2016-05-11 07:51:30 Stiahni
763 HILTI s. r. o. fa 1840234132 2016-05-11 07:59:58 Stiahni
764 Montfield SK, s. r. o., faktúra č. FVT16/104/5/02238 2016-05-11 08:03:00 Stiahni
765 COOP Jednota Cadca, SD Nájomná zmluva c. 2/2016 od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2016 2016-05-18 06:27:34 Stiahni
766 COOP Jednota Cadca, SD Nájomná zmluva c. 2/2016 od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2016 2016-05-18 11:18:33 Stiahni
767 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti-CKN 523 v k.ú. Radôstka medzi Obcou Radôstka a COOP Jednota Cadca 2016-05-18 11:27:18 Stiahni
768 VSE faktúra za elektrinu č. 2840019154 2016-05-19 06:29:10 Stiahni
769 Vyzva na predlozenie ponuky na predmet zakazky Sportovy areal Janotova-vytvorenie oddychovej zony pre deti 2016-05-24 12:35:02 Stiahni
770 Faktúra č. 05/2016 Peter Berešík 2016-05-25 07:27:33 Stiahni
771 ESMO Žilina, a. s. Zmluva o dielo - Investicia suvisiaca so zvysenim bezpecnosti v obci Radostka 2016-05-27 09:25:43 Stiahni
772 ESMO Žilina, a. s. Zmluva o dielo - Investicia suvisiaca so zvysenim bezpecnosti v obci Radostka 2016-05-27 09:31:13 Stiahni
773 Websuport, s. r. o., objednávka č. 11693911 2016-05-30 06:20:53 Stiahni
774 Zmluva o dielo c. 0524/16 zo dna 31.05.2016 TIMBA, s.r. o., Budča 2016-06-02 08:44:18 Stiahni
775 Zmluva o dielo c. 0524/16 zo dna 31.05.2016 TIMBA, s.r. o., Budča 2016-06-02 08:56:22 Stiahni
776 Dohoda č. 16/19/054/75 - o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 2016-06-03 06:18:03 Stiahni
777 FA 116064977 - Websupport, s.r.o. 2016-06-03 08:12:59 Stiahni
778 Zmluva ZSV1120201502 - ENVI - PAK, a. s. 2016-06-06 06:39:49 Stiahni
779 Faktúra č. 1605082 Stašo, s. r. o. 2016-06-08 09:32:46 Stiahni
780 FA 9785649127 - Slovak Telekom 2016-06-09 08:58:17 Stiahni
781 FA 2016121 - TIMBA, s.r.o. 2016-06-09 09:00:12 Stiahni
782 FA 1840241644 - Hilti Slovakia spol. s.r.o. 2016-06-10 06:44:23 Stiahni
783 FA 20160399 - Advokátska kancelária 2016-06-10 08:29:16 Stiahni
784 FA 50161024 - CA - Cargo, s.r.o. 2016-06-10 08:31:01 Stiahni
785 Faktúra VSE č. 2840019154 2016-06-15 07:54:10 Stiahni
786 Thermo servis faktúra č. 2002016036 2016-06-15 07:55:35 Stiahni
787 Objednávka Branislav BAKI 2016-06-20 06:13:53 Stiahni
788 Objednávka SMERNICE 2016-06-20 06:15:30 Stiahni
789 Sevak, a. s. Žilina Faktúra č. 3161041773 voda Dom smútku 2016-06-22 07:37:00 Stiahni
790 Sevak, a. s. Žilina Faktúra č. 3161041732 Voda OÚ 2016-06-22 07:38:05 Stiahni
791 FA č. FV-2016-200-000107 - ZAHAS s.r.o. 2016-06-22 11:42:12 Stiahni
792 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Valentína Strnadlová 2016-07-01 07:06:52 Stiahni
793 FA 1020160157 - Organizačné a ekonomické poradenstvo 2016-07-06 07:12:33 Stiahni
794 FA 7293527507 - SPP 2016-07-06 07:16:07 Stiahni
795 FA 7293527508 - SPP 2016-07-06 07:17:44 Stiahni
796 FA 2786581212 - Slovak Telekom 2016-07-07 08:27:11 Stiahni
797 Zmluva č. 5190026061 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 2016-07-07 08:29:11 Stiahni
798 Michal Bukviš - 3MO SOUND - Objednávka - osvetlenie 2016-07-12 08:22:25 Stiahni
799 FA 20160469 - Advokátska kancelária 2016-07-12 08:24:32 Stiahni
800 FA 2002016040 - Thermo servis - Milan Špalek 2016-07-12 08:26:19 Stiahni
801 FA 50161187 - CA - Cargo, s.r.o. 2016-07-12 08:27:55 Stiahni
802 Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci SEVAK, a.s., Žilina 2016-07-13 09:59:05 Stiahni
803 Objednávka č. 2/2016 - Objednanie stanu na folklórne slávnosti 2016-07-19 06:40:28 Stiahni
804 FA 2016154 - TIMBA, s.r.o. 2016-07-19 07:08:25 Stiahni
805 FA 7292316746 - Východoslovenská energetika a.s. 2016-07-19 07:10:07 Stiahni
806 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie č. j. OU - ZA - OVBP2 - 2016/017276/Kod vydané Okresným úradom Žilina dňa 14.07.2016 2016-07-27 12:48:10 Stiahni
807 FA 16000124 - Eugen Kováč 2016-07-28 07:21:17 Stiahni
808 FA - FV1600014 - Michal Bukviš - 3MO SOUND 2016-07-28 07:27:17 Stiahni
809 Zmluva č. 1/2016 o dodávke vody z obecného vodovodu 2016-07-29 07:14:08 Stiahni
810 Nájomná zmluva o nájme bytu - Monika Klučková 2016-07-29 12:29:10 Stiahni
811 Kooperativa - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2016-08-02 11:40:46 Stiahni
812 Poplatok RTVS - 7-12/2016 2016-08-02 11:42:52 Stiahni
813 Objednávka - Folklórne slávnosti 2016-08-02 11:44:21 Stiahni
814 VYZVA na predlozenie cenovej ponuky - vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavbu Most ponad vodny tok Radostka na pristupovej ceste k casti obce Duricovia 2016-08-04 07:14:50 Stiahni
815 SUTAZNE PODKLADY na predlozenie cenovej ponuky - vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavbu Most ponad vodny tok Radostka na pristupovej ceste k casti obce Duricovia 2016-08-04 07:16:00 Stiahni
816 Objednávka - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu mosta ponad potok na MK v časti obce Krasotín 2016-08-04 07:22:21 Stiahni
817 FA 2016 - 052 - KPO - Event Service s.r.o. 2016-08-05 08:52:12 Stiahni
818 FA 20160540 - Advokátska kancelária 2016-08-09 08:47:06 Stiahni
819 FA 2850035063 - Východoslovenská energetika a.s. 2016-08-09 08:48:32 Stiahni
820 FA 4787509301 - Slovak Telekom, a.s. 2016-08-09 08:49:58 Stiahni
821 Kooperativa poisťovňa, a.s. - poistenie majetku 2016-08-09 08:55:21 Stiahni
822 FA 2016000002 - TP Obec Radôstka - Radôstka - napojenie na SKV NB-CA-ZA II. etapa SO-04- rozšírenie o vetvu D1 v celkovej dĺžke 173 bm 2016-08-09 09:20:41 Stiahni
823 FA 20161301 - WAY - COPY SK, s.r.o. 2016-08-11 08:25:10 Stiahni
824 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190026243 2016-08-11 08:27:00 Stiahni
825 Sponzorská zmluva - Slovenské tunely, a.s. 2016-08-11 08:52:21 Stiahni
826 VEREJNA VYHLASKA-UZEMNE ROZHODNUTIE c.j. 156/2015/Pn zo dna 14.12.2015 Hospodarsky objekt - ovcin 2016-08-15 06:51:00 Stiahni
827 Advokátska kancelária JUDr. Stopka - Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy 2016-08-15 11:42:46 Stiahni
828 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o. - Mandátna zmluva 2016-08-15 11:44:48 Stiahni
829 FA 7292323217 - Východoslovenská energetika a.s. 2016-08-16 08:41:07 Stiahni
830 FA 50161512 - CA-Cargo, s.r.o. - za odvoz TKO 07/2016 vo výške 717,66 eur s DPH 2016-08-17 11:28:35 Stiahni
831 Zmluva o dielo - DAQE Slovakia s.r.o. - Vypracovanie PD 2016-08-24 08:11:07 Stiahni
832 FA 20160556 - Advokátska kancelária 2016-08-24 08:19:20 Stiahni
833 Nájomná zmluva o nájme bytu - Monika Klučková 2016-08-24 09:34:13 Stiahni
834 FA 16VF02690 - FIRE system 2016-08-26 07:19:32 Stiahni
835 Dohoda č. 2016 - sála - Anna Borisová 2016-08-26 07:21:29 Stiahni
836 VYZVA na predlozenie cenovej ponuky - Rekonstrukcia stresnej krytiny a prislusenstva na objekte polyfunkcny dom 64 2016-09-02 12:09:45 Stiahni
837 VYZVA na predlozenie cenovej ponuky - Rekonstrukcia stresnej krytiny a prislusenstva na objekte polyfunkcny dom 64 2016-09-02 12:11:10 Stiahni
838 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190026246 2016-09-07 06:22:50 Stiahni
839 FA 5916030787 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2016-09-07 06:24:25 Stiahni
840 FA 2016012 - Advokátska kancelária 2016-09-07 06:25:49 Stiahni
841 FA 122/2016 - Ján Chmúrčiak 2016-09-07 07:40:40 Stiahni
842 FA 6788439382 - Slovak Telekom 2016-09-14 10:35:07 Stiahni
843 FA 0416090074 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2016-09-16 10:19:01 Stiahni
844 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu 2016-09-21 12:01:30 Stiahni
845 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu 2016-09-21 12:02:40 Stiahni
846 Nájomná zmluva byt u Šmaka - Monika Klučková 2016-09-22 07:32:28 Stiahni
847 FA 50161713 - CA - Cargo, s.r.o. 2016-09-28 10:35:54 Stiahni
848 FA 2016053 - ARIAN-SK, s.r.o. 2016-09-28 10:54:56 Stiahni
849 FA 7293318475 - Východoslovenská energetika a.s. 2016-09-28 10:57:12 Stiahni
850 FA 5916035690 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 2016-09-28 10:58:35 Stiahni
851 Pozvánka na informačno - konzultačný seminár - Ochrana osobných údajov a povinné zverejňovanie informácií v praxi 2016-09-28 11:01:43 Stiahni
852 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina - Zmluva o termínovanom úvere č.31/002/16 zo dňa 29.9.2016 2016-09-29 08:07:37 Stiahni
853 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina - Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.31_002_16 zo dňa 29.9.2016 2016-09-29 08:32:08 Stiahni
854 FA 2016000003 - TP obce Radôstka 2016-09-29 08:52:54 Stiahni
855 Advokátska kancelária - JUDr. Peter Strapáč, PhD., FA č. 2016048 2016-10-03 10:45:19 Stiahni
856 Zmluva č. 2_2016 o dodávke vody z obecného vodovodu 2016-10-03 11:59:19 Stiahni
857 Faktúra za dodávku plynu faktúra č. 7303558140 2016-10-05 05:56:22 Stiahni
858 Faktúra 2016-10-11 08:31:13 Stiahni
859 SPP faktúra za odber plynu FA. č. 7303558140 2016-10-12 07:42:11 Stiahni
860 SPP faktúra za ober plynu FA č. 7303558141 2016-10-12 07:43:52 Stiahni
861 Poradca podnikateľa- Žilina - FA. č. 5021615180 2016-10-12 07:47:30 Stiahni
862 BAKIČ, spol, s. r. o., Faktúra č. 201610001 2016-10-12 07:49:07 Stiahni
863 DAQE SLovakia, s. r. o. FA č. 20160195 2016-10-12 07:51:30 Stiahni
864 Slovak Telekom, a. s., FA. č. 37893711552 2016-10-12 07:52:40 Stiahni
865 Objednávka - Euro Dotácie, a. s. 2016-10-12 07:53:39 Stiahni
866 FA 2015039 - Ing. Tibor Bátory 2016-10-12 08:59:23 Stiahni
867 FA 2015038 - Ing. Tibor Bátory 2016-10-12 09:00:51 Stiahni
868 CA - Cargo, s. r. o., Zmluva o poskytovaní služieb 2016-10-19 06:21:51 Stiahni
869 Zmluva o poskytovaní služieb - Ing. Tibor Bátory 2016-10-19 06:25:40 Stiahni
870 Ing. Tibor Bátory, faktúra č. 2016032 2016-10-21 06:12:30 Stiahni
871 WAY-COPY SK, s. r. o., Faktúra č. 20161694 2016-10-21 06:14:12 Stiahni
872 Faktúra č. 00046/ Kadáš Miroslav 2016-10-31 13:02:39 Stiahni
873 Zmluva o pripojení k Informačnému systému, Dátové centrum obcí budúcej spolupráci 2016-10-31 13:31:27 Stiahni
874 Advokátska kancelária - JUDr. Peter Strapáč, PhD., FA č. 2016088 2016-11-03 10:26:25 Stiahni
875 Faktúra VSE, číslo 2850035063 2016-11-09 07:53:43 Stiahni
876 Telekom, a. s. č. 2790305800 za služby pevnej siete 2016-11-09 08:00:58 Stiahni
877 Faktúra 7_2016 za zemné a výkopové práce 2016-11-09 08:01:59 Stiahni
878 DAQE Slovakia, s. r. o. faktúra č. 20160221 2016-11-09 08:08:05 Stiahni
879 KOOPERATIVA, a. s. poistka č. 6 582 040 172 2016-11-09 08:11:55 Stiahni
880 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2016/001858-011 2016-11-14 10:48:02 Stiahni
881 Objednávka - zimná údržba miestnej komunikácie - Krasotín 2016-11-14 12:36:28 Stiahni
882 FA 2840019154 - VSE 2016-11-21 07:32:21 Stiahni
883 FA 50162186 - CA - Cargo, s.r.o. 2016-11-21 07:33:27 Stiahni
884 Objednávka - ITERGY s.r.o. 2016-11-25 10:43:28 Stiahni
885 Objednávka - eBIZ Corp s.r.o. 2016-11-25 10:44:50 Stiahni
886 FA 201633 - ARCHEKTA, s.r.o. 2016-11-25 10:46:45 Stiahni
887 Zimná údržba 2016/2017 - Rastislav Poništ 2016-12-01 08:41:35 Stiahni
888 Zimná údržba 2016/2017 - Milan Prievozník 2016-12-01 08:42:55 Stiahni
889 PZP - Hasičská avia 2016-12-01 08:45:03 Stiahni
890 FA 1162324 - ANTIKVARIÁT s.r.o. 2016-12-02 10:51:02 Stiahni
891 Thermo servis, Faktúra č. 2002016124 2016-12-12 12:14:46 Stiahni
892 Thermo servis, Faktúra č. 2002016125 2016-12-12 12:16:28 Stiahni
893 Advokátska kancelária - JUDr. Miroslav Stopka - Čadca - FA za právne služby č. 2016138 2016-12-12 12:17:32 Stiahni
894 Združenie miest a obcí Slovenska - Platobná výmer na úhradu členského za rok 2017 2016-12-12 12:18:59 Stiahni
895 KEO, s. r. o., Faktúra č. 2016002218 2016-12-12 12:20:09 Stiahni
896 INPROST, s. r. o., Bratislava Faktúra za predplatenie Obecných novín na rok 2017 2016-12-12 12:22:05 Stiahni
897 Telekom, a. s. č. 8791241204 za služby pevnej siete 2016-12-12 12:23:06 Stiahni
898 Disif, a. s. faktúra č. 2016513 2016-12-12 12:24:00 Stiahni
899 Faktúra č. 8/2016 za údržbarské práce v dome smútku 2016-12-12 12:28:08 Stiahni
900 CA-CARGO, s. r. o., Fa. č. 50162435 2016-12-12 12:30:14 Stiahni
901 LIM PO, s. r. o., faktúra číslo 20161059 2016-12-14 13:48:50 Stiahni
902 Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu č_1385_2016 2016-12-16 07:15:23 Stiahni
903 Ferex, s. r. o., Faktúra č. 16705 2016-12-16 13:01:02 Stiahni
904 SPP, a. s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu 2016-12-19 08:26:49 Stiahni
905 Sevak, a. s. Faktúra č. 3161090916 2016-12-19 11:00:07 Stiahni
906 Sevak, a. s. Faktúra č. 3161090976 2016-12-19 11:02:01 Stiahni
907 Sincerus, s. r. o., faktúra č. 20161201 2016-12-19 13:19:43 Stiahni
908 Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni systemu zdruzeneho nakladania s odpadmi z obalov 2016-12-22 07:05:44 Stiahni
909 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2017 a 2018 č. 5101002257 2016-12-22 12:34:16 Stiahni
910 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2017 a 2018 č. 5101002257 2016-12-22 12:36:46 Stiahni
911 Prima banka Slovensko, a. s. faktúra č. OPS_2325_2016 2016-12-29 09:56:58 Stiahni
912 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z. faktúra č. 1635122458 2016-12-29 09:59:45 Stiahni
913 Obecný podnik, stav. - poľn. s. r. o., - Nová Bystrica, Faktúra č. 160100053 2016-12-30 12:32:54 Stiahni
914 Správa ciest ZŠK, závod Horné Považie, faktúra č. 13160040 2016-12-30 12:35:28 Stiahni
915 Zimná údržba ciest - fa. č. 025/2016 2016-12-30 12:39:16 Stiahni
916 Advokátska kancelária - JUDr. Peter Strapáč, PhD., FA č. 2016183 2017-01-03 09:47:10 Stiahni
917 Nájomná zmluva o nájme bytu č. p. 64, KN 404, č. bytu D, p. Klučková 2017-01-04 07:45:02 Stiahni
918 Úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak 2017-01-09 08:37:49 Stiahni
919 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190032221 2017-01-09 08:39:42 Stiahni
920 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190032220 2017-01-09 08:41:26 Stiahni
921 Telekom a. s. faktúra č. 9792185430 2017-01-09 11:24:32 Stiahni
922 Sevak, a. s. faktúra č. 1520160819 2017-01-09 11:26:16 Stiahni
923 Faktúra za zimnú údržbu p. Prievozník 2017-01-10 07:44:30 Stiahni
924 Nájomná zmluva_ Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Radôstka, nájom rok 2017 2017-01-17 10:55:55 Stiahni
925 Zduženie miest a obcí Kysúc - zaplatenie členského poplatku ZMOK na rok 2017 2017-01-17 10:57:16 Stiahni
926 Faktúra za opravu auta č. 1/2017 2017-01-17 10:58:36 Stiahni
927 Samne - Informačný systém samosprávy o. z. FA č. 314226 2017-01-17 11:01:13 Stiahni
928 VSE, faktúra č. 2840019154 2017-01-17 11:02:54 Stiahni
929 Poplatok RTVS 1_6_2017 2017-01-17 11:04:33 Stiahni
930 TP Radôstka faktúra č. 1/2017 2017-01-27 08:13:16 Stiahni
931 SPP faktúra č. 7303633625 2017-01-27 09:02:36 Stiahni
932 SPP faktúra č. 7303633626 2017-01-27 09:09:28 Stiahni
933 Thermo servis, faktúra č. 2002017001 2017-01-27 09:10:37 Stiahni
934 CA-CARGO, s. r. o., Fa. č. 50670191 2017-01-27 09:11:57 Stiahni
935 Sevak, a. s. faktúra č. 2120170047 2017-01-27 09:13:30 Stiahni
936 SPP faktúra č. 7446244679 2017-01-27 13:07:16 Stiahni
937 SPP faktúra č. 7446244680 2017-01-27 13:09:30 Stiahni
938 VSE vyúčtovacia faktúra č. 2850035063 2017-01-27 13:14:18 Stiahni
939 VZN Obec Radostka o nakladani s komunalnymi odpadmi... na uzemi obce 2016 2017-01-30 12:51:53 Stiahni
940 VZN Obec Radostka o poplatkoch za komunalny odpad 2017 2017-01-30 12:59:54 Stiahni
941 DOHODA, č:17_19_50J_2 2017-02-01 08:16:12 Stiahni
942 Milan Prievozník faktúra za zimnú údržbu č. 2_2017 2017-02-02 08:30:58 Stiahni
943 WAY-COPY SK, s. r. o., Faktúra č. 20170148 2017-02-02 08:32:08 Stiahni
944 Nájomná zmluva o nájme bytu -Anna Borisova 2017-02-02 09:17:50 Stiahni
945 Rastislav Ponisť - faktúra za zimnu udrzbu c_ 001/2017 2017-02-02 09:21:00 Stiahni
946 Advokátska kancelária - JUDr. Peter Strapáč, PhD., faktúra za právne služby č. 2017027 2017-02-02 09:42:04 Stiahni
947 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190032280 2017-02-03 06:40:38 Stiahni
948 VSE faktúra za elektrinu číslo. 2850035063 2017-02-07 07:34:40 Stiahni
949 WAY-COPY SK, s. r. o., Faktúra č. 20170189 2017-02-07 07:35:45 Stiahni
950 Slovak Telekom a. s., faktúra za služby pevnej siete č. 3793142478 2017-02-09 10:19:53 Stiahni
951 VYZVA na predlozenie cenovej ponuky - Rekonstrukcia stresnej krytiny a prislusenstva na objekte polyfunkcny dom 64 2017-02-13 13:37:14 Stiahni
952 VYZVA na predlozenie cenovej ponuky - Rekonstrukcia stresnej krytiny a prislusenstva na objekte polyfunkcny dom 64 2017-02-13 13:38:19 Stiahni
953 B2B partner - faktúra č. SPF17402052 2017-02-14 10:21:00 Stiahni
954 VSE, faktúra č. 2840019154 2017-02-21 12:36:31 Stiahni
955 Správa ciest ZŠK, závod Horné Považie, faktúra č. 13170002 2017-02-21 12:38:18 Stiahni
956 CA - Cargo, s. r. o., faktúra č. 50670423 2017-02-21 12:39:34 Stiahni
957 Firma FEREX, objednávka - kovový kontajner 1 100 l 2017-02-27 10:21:08 Stiahni
958 Nájomná zmluva Eva Slivkova 2017-03-01 09:44:35 Stiahni
959 Ferex, s. r. o., Faktúra č. 170130 2017-03-01 11:14:43 Stiahni
960 Wolters Kluwer, s. r. o., Faktúra č. 81494714352 2017-03-03 06:33:01 Stiahni
961 Advokátska kancelária - JUDr. Peter Strapáč, PhD., FA č. 2017076 2017-03-03 06:34:17 Stiahni
962 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190032400 2017-03-07 07:06:23 Stiahni
963 WAY-COPY SK, s. r. o., Faktúra č.20170387 2017-03-10 07:15:42 Stiahni
964 Telekom, a. s. faktúra č. 7794105393 2017-03-10 07:18:12 Stiahni
965 Dodatok č. 1 k dohode č. 16_19_50J/20 2017-03-13 06:57:31 Stiahni
966 BAKIČ, spol, s. r. o., Faktúra č. 201703001 2017-03-16 11:21:03 Stiahni
967 CA-CARGO, s. r. o., Fa. č. 50670661 2017-03-16 11:21:53 Stiahni
968 Zmluva o dielo - UNISTAV spol. s. r. o. 2017-03-20 12:51:51 Stiahni
969 VSE, faktúra č. 2850035063 2017-03-20 13:11:38 Stiahni
970 VSE faktúra č. 2840019154 2017-03-20 13:12:42 Stiahni
971 VSE, faktúra č. 240019154 2017-03-20 13:16:08 Stiahni
972 Slovenský vodohospodársky podnik FA č. 225170128 2017-03-20 13:17:30 Stiahni
973 Slovenský vodohospodársky podnik FA č.225170141 2017-03-20 13:18:57 Stiahni
974 Sevak, a. s. zmluva o odberných miestach č. 20163651 2017-03-21 06:55:21 Stiahni
975 Sevak, a. s. zmluva o určení platcu faktúry č. 20163651 2017-03-21 06:59:11 Stiahni
976 Objednávka č. 2/2017 K&T, s. r. o. 2017-03-21 08:47:57 Stiahni
977 Nájomná zmluva - Skaličan Roman a manž. Katarína 2017-03-24 06:44:54 Stiahni
978 Sevak, a. s. faktúra č. 3171017718 2017-04-04 07:28:15 Stiahni
979 Faktúra útulok Korňa 2017-04-05 08:46:04 Stiahni
980 SPP faktúra č_7243830171 2017-04-10 06:04:18 Stiahni
981 Slovak Telekom, a. s., Bratislava FA. č. 4795076376 2017-04-10 06:08:06 Stiahni
982 VSE, faktúra č_2850035063 2017-04-10 06:09:19 Stiahni
983 SPP faktúra č_7243830170 2017-04-10 06:10:35 Stiahni
984 Elen Neo Slovakia, FA_ 2017041030 2017-04-12 06:52:30 Stiahni
985 Správa ciest ZŠK, závod Horné Považie, faktúra č. 113170009 2017-04-12 06:53:42 Stiahni
986 WAY-COPY SK, s. r. o., Faktúra č. 20170617 2017-04-12 06:54:36 Stiahni
987 Faktúra č. 6_2017 za zimnú údržbu 2017-04-20 06:37:33 Stiahni
988 CA - Cargo, s. r. o., faktúra č. 50671013 2017-04-24 06:20:23 Stiahni
989 Dodatok č_1 k najomnej zmluve A. Borisova 2017-05-02 09:18:14 Stiahni
990 Dodatok c_1 k najomnej zmluve Roman Klucka a manz. Monika 2017-05-02 09:21:13 Stiahni
991 Advokátska kancelária - JUDr. Peter Strapáč, PhD., faktúra za právne služby č. 2017023 2017-05-10 11:18:48 Stiahni
992 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o. faktúra za právne služby_ 2017203 2017-05-10 11:22:22 Stiahni
993 Zmluva o poskytnutí dotácie č_204_K_OK_2017 2017-05-12 12:22:11 Stiahni
994 UNISTAV spol. s. r. o. Faktúra č. 20170008 2017-05-15 07:38:24 Stiahni
995 VSE, a. s. faktúra č._2850035063 2017-05-15 10:20:47 Stiahni
996 VSE, faktúra č_ 2840019154 2017-05-18 09:32:13 Stiahni
997 CA-CARGO, s. r. o.,FA_č_ 50671129 2017-05-18 09:33:43 Stiahni