Faktúry       Obdobie       Mesiac              ROK            Dokument na stiahnutie
Faktúry 01/2021 Január 2021 pdfFAKTURY_01_2021.pdf
Faktúry 02/2021 Február 2021 pdfFaktury_02_2021.pdf
Faktúry 03/2021 Marec 2021

pdfFAKTURY_03_2021.pdf 

pdffaktury_03_2021_01.pdf

Faktúry 04/2021  Apríl  2021   pdffaktury_04_2021.pdf
Faktúry 05/2021  Máj   2021 pdffaktury_05_2021.pdf
Faktúry 06/2021 Jún 2021 pdfFA_06_2021.pdf
Faktúry 07/2021 Júl 2021 pdfFA_07_2021.pdf
Faktúry 08/2021 August 2021 pdfFA_08_2021.pdf
Faktúry 09/2021 September 2021 pdfFA_09_2021.pdf
Faktúry 10/2021 Október 2021 pdfFA_10_2021.pdf
Faktúry 11/2021 November 2021 pdfFA_11_2021.pdf
Faktúry 12/2021 December 2021 pdfFA_12_2021.pdf
         
Faktúry 01/2022 Január 2022 pdfFA_01_2022.pdf
Faktúry 02/2022  Február 2022  pdfFA_02_2022.pdf
Faktúry 03/2022  Marec 2022  pdfFA_03_2022.pdf
 Faktúry  04/2022  Apríl  2022  xlsxFAKTURY_04.xlsx
 Faktúry 05/2022  Máj   2022  xlsxFAKTURY_05.xlsx
 Faktúry 06/2022  Jún  2022   xlsxFAKTURY_06.xlsx
 Faktúry 07/2022  Júl  2022   xlsxFAKTURY_07.xlsx
 Faktúry 08/2022   August 2022  xlsxFAKTURY_08.xlsx
 Faktúry 092022  September   2022 xlsxFAKTURY_09.xlsx
 Faktúry 10/2022 Október  2022  xlsxFAKTURY_10.xlsx
 Faktúry 11/2022   November 2022   FAKTURY_11_2022.xlsx
 Faktúry  12/2022  December    2022