Dátum Predmet objednávky Názov dodávateľa Suma v €
 04.03.2020 Rekonštrukcia vetrania v pohostinstve "vetracie zariadenie" 

 VETRANIE, DM

M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 44133065

2. 505,84
15.05.2020 Zvolávajúci systém FIRESPORT 

FIREPORT

Karpatské námestie 10A, 831 06 Rača

IČO: 50 647 555

Periodicky mesačne 10 € bez DPH 
 10.08.2020  Zásahový ochranný oblek v počte 2 kusy pre DHZ Radôstka 

 ZAHAS s.r.o.

Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11

IČO: 60775840

 1.266,47
 19.10.2020 Čistiace, dezinfekčné a stolárske práce v súvislosti so zabezpečením CP v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 , 07.11.2020 sa 08.11.2020 

 Technická prevádzkareň obce Radôstka  - príspevková organizácia, Radôstka KN 404

IČO: 31927378 

 

 2.700
 07.12.2020 Inzercia  - vianočné poďakovanie  

 Petit Press, a.s., Lazaretská 12. 811 08 Bratislava

IČO: 35790253

 50.00
 07.07.2021 Prekládka NN - siete pri kostole ZŠ s MŠ Radôstka  

 ELSPOL-SK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 1085

Námestovo 

IČO: 36433721

 1.440 
26.05.2021 Vypracovanie opakovaného verejného obstarávania na predmetzákazky " Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. Radôstka č. 3"

eBIZ Consulting s.r.o., Lehotského 1

811 06 Bratislava 

IČO: 47151528

2.320,-
 24.11.2021 Betónové  koše  2 kusy

 ekoDEA &Dr. Stefan, s.r.o.

Súmračná 23

821 02 Bratislava

IČO: 35919965

 
 24.11.2021  Zimná údržba MK  - Krasotín 

Správa ciest ŽSk, závod Kysuce

A. Hlinku č. 2621

022 01 Čadca

 

 podľa počtu výjazdov 
 02.12.2021  Analýza územia IBV 

 Eva Telúchová

Lopušná 893/6

026 01 dolný Kubín

IČO. 53646959

 900.-
 25.01.2022 Objednávka rozboru vody  v časti obce Radôstka - Krasotín

 SEVAK, a.s., HS Laboratórium so sídlom v Hornom hričove

Bôrická cesta 1960

010 57 Žilina

IČO: 36672297

153,73 
 15.03.2022

Vypracovanie geometrického plánu na stavbu 

"Rekonštrukcia miestnej komunikácie od OÚ smerom k Panákovia" 

 Ing. Ondrej Sýkora

Pod sadom 774/27

Žilina

010 04

IČO: 36442500

 350,-
06.06.2022  Vypracovanie posúdenia stavu mostnej konštrukcie "Mosta u Panákov"  TAL COMPANY, ŽIlina   1000,-
21.06.2022 Káble na rozhlas 

HAGARD:HALL, s.r.o.

Kvačalova 11/B

010 04 Žilina

podľa ceny
08.07.2022 Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu

CA-CARGO, s.r.o.

A. Hlinku 3118

022 01

podľa vytriedenia TKO
14. 09.2022 Vyčistenie vodovodu, dezinfekcia v miestnej časti obce Radôstka - Krasotín  KOBAS, s.r.o.. podľa potreby 
28 .09.2022 Objednávka na technické služby príprava návrhov, zameranie skutkového stavu, vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov, vyhotovenie zmlúv podľa § 51 

GEODETICKÉ PRÁCE, 

Ing. Martin Sýkora

Pod Sadom 774/27

010 04 Žilina

IČO: 43665225

1030,-
30.09.2022

Zameranie skutočného stavu mosta 

(polohopis+výškopis)

GEODETICKÉ PRÁCE, 

Ing. Martin Sýkora

Pod Sadom 774/27

010 04 Žilina

IČO: 43665225

280,-
10.10. 2022  Práce a dodávky pre výsadbu stromov pri obecnom úrade Radôstka 

Technická prevádzkareň obce Radôstka, 

KN 404, 023 04 Radôstka 

IČO: 31 927 378 

2304,-
12.10.2022 Vytýčenie trasy na stavbu" P995 - Radôstka - Centurm  - Revitalizácia námestia preložka NNS"

ELSPOL-SK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 1085

029 01 Námestovo

100,-
17.10. 2022 Zabudovanie chráničky do chodníky v rámci stavby "Revitalizácia námestia obce Radôstka" a stavby "P995 - Radôstka - Centrum - Revitalizácia námestia Preložka NNS" Elektroenergetické montáže, s.r.o.  
08.11. 2022 Zabezpečenie dodávky svietidiel LED uličných 4 ks pre potreby verejného osvetlenia v obci Radôstka 

Technická prevádzkareň obce Radôstka, 

KN 404, 023 04 Radôstka 

IČO: 31 927 378 

226,94
16.11.2022 Sfunkčnenie stožiarov v centre obce Radôstka 

Kadáš Miroslav

Stará Bystrica 500

IČO. 30548489

 

 

14.11.2022 Zimná údržba miestnej komunikácie - Krasotín v zimnom období 2022/2023 Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, A. Hlinku 2621,022 01  Čadca  podľa počtu výjazdov
28.11.2022 Čistenie vodojemu Krasotín, preplach potrubia, celková dezinfekcia objektov a potrubia KOBAS s.r.o., Ul. Hviezdoslavova 2077, 022 01  Čadca, IČO: 36391409 dohodou podľa vykonaných prác
06.12.2022 Revitalizácia námestia obce Radôstka - inžinierska činnosť a stavebný dozor stavby Mgr. Janka Šebestová, Vyšný koniec 334, 023 54 Turzovka, IČO: 52533905 1.000,- Eur
07.12.2022 Revitalizácia námestia obce Radôstka - vyhotovenie dsrs - geodetickej časti, vyhotovenie porealizačného geometrického plánu TERRAcube, s.r.o., Kozmonautov 3960/31, 036 01  Martin, IČO: 53994124

350,- Eur

250,- Eur

 09.01.2023 Analýza projektu pred podpisom Zmluvy o dielo projektu Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. Radôstka  BUNG Slovensko, s.r.o., Ing. Slavomí Badín, Ružova dolina 6, Bratislava, IČO: 35908025  v zmysle cenníka služieb
 30.01.2023 Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu za 2/2023  CA-CARGO, s.r.o., Andreja Hlinku 3118, 022 01  Čadca, IČO: 36820326  dohodou - v zmysle cenníka služieb
 03.02.2023 Nákladné vozidlo - bager v počte 1 ks na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka   DC JOMIS s.r.o., Horelica 5008, 022 01  Čadca, IČO: 368 150 39  podľa potreby a pokynov 
 03.02.2023 Nákladné vozidlo - traktor v počte 1 ks na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka   PRIEVOZ, s. r. o., 023 04  Stará Bystrica 402, ICˇO: 51402033  podľa potreby a pokynov
 03.02.2023 Nákladné vozidlo "Detvan"  počte 1 ks na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka   Ján Jarombek, Radôstka č. 94, IČO: 178 171 53  podľa potreby a pokynov
03.02.2023 Nákladné vozidlo - 1 ks bager a 4 ks traktor -  na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehovej kalamity na území obce Radôstka  Somma, s.r.o., Staničná 194/1, 022 01 Čadca, IČO: 51711362 podľa potreby
a pokynov
 05.02.2023  Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - postupy účtovania - kniha  Združenie obcí RVC Martin, IČO: 31938434  40,- Eur + poštovné a balné