Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Na stiahnutie
1735121868  Inzercia  Petit Press, Bratislava 02.01.2018  pdfFA_17385121868_inzercia.pdf
20171102 Oprava PC Miroslav Vrana, Radôstka 02.01.2018 pdfFA_20171102_PC.pdf
8200141703  Pevná linka, internet Slovak Telekom, Bratislava 02.01.2018  pdfFA_8200141703_Telekom.pdf
015_2017 Zimná údržba miestnych komunikácií Rastislav Poništ, Radôstka 02.01.2018 pdfFA_0152017_zimna_udrzba.pdf
21_2017 Zimná údržba miestnych komunikácií Milan Prievozník, Stará Bystrica 02.01.2018 pdfFA_212017_ZU_Prievoznik.pdf
2017731  Právne služby  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 02.01.2018  pdfFA_2017731_pravne_sluzby.pdf
1_2018  Servisná prehliadka  Marián Boris, Stará Bystrica 08.01.2018  pdfFA_12018_oprava.pdf
13170022  Zimná údržba MK Krasotín  Správa ciest ŽSK Horné Považie 15.01.2018  pdfFA_13170022_ZU.pdf
7293923778  Elektrická energia budova č.64  VSE, Košice 15.01.2018  pdfFA_2840019154_EE.pdf
50780167  Odvoz TKO 12_2017  Ca-Cargo, Čadca 15.01.2018  pdfFA_50780167_TKO.pdf
2852018  Informácie o dotáciách  SAMMET-informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce 15.01.2018  pdfFA_2852018.pdf
7060009600  Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu v roku 2017  VSE, Košice 15.01.2018  pdfFA_vyuctovacia_2017_VSE.pdf
7424276827 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu budova č. 64 v roku 2017 - byty SPP, Bratislava 17.01.2018 pdfFA_vyuctovacia_2017_SPP_byty.pdf
7424276828  Vyúčtovacia faktúra za odber plynu budova č. 64 v roku 2017  SPP, Bratislava 17.01.2018 pdfFA_vyuctovacia_2017_SPP.pdf
18030171  Servisná prehliadka IVECO ZA297FT  AT Žilina 31.01.2018  pdfFA_18030171_Iveco.pdf
20180161  Tonery  Way-Copy SK, Vysoká nad Kysucou 31.01.2018  pdfFA_20180161_tonery.pdf
7293913059  Odber plynu budova č. 64 1 až 3/2018  SPP, Bratislava 31.01.2018 pdfFA_7293913059_SPP_1Q2018.pdf
7293913058  Odber plynu budova č. 64 1 až 3/2018 byty  SPP, Bratislava 31.01.2018  pdfFA_7293913058_SPP_1Q2018_b.pdf
8202097319  Pevná linka, internet  Slovak Telekom, Bratislava 07.02.2018  pdfFA_8202097319_telefon.pdf
7439011420  Elektrina - január 2018  VSE, Košice 08.02.2018 pdfFA_7439011420_VSE_2.pdf
20180036  Právne služby  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 08.02.2018  pdfFA_20180036_pravne_sluzby.pdf
50780450  Odvoz TKO január 2018  Ca-Cargo, Čadca 14.02.2018 pdfFA_50780450_TKO_1.pdf
7293520546  Elektrina - január 2018 budova č. 64  VSE, Košice 16.02.2018  pdfFA7293520546_VSE_EE.pdf
20180097  Právne služby nad rámec mandátnej zmluvy  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 26.02.2018  pdfFA_20180097_pravne_sluzby.pdf
20180122  Právne služby  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 28.02.2018  pdfFA_20180122_pravne_sluzby.pdf
 2183400033  Hydrologické údaje k projektu SHMÚ, Bôrická cesta 103, Žilina  07.03.2018  pdfFA_2183400033.pdf
 5041702404  Finančný spravodajca  Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina  08.03.2018  pdfFA_5041702404.pdf
 8204070574  Pevná linka + internet  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  08.03.2018  pdfFA_8204070574.pdf
 7476177594  Elektrina - marec 2018  VSE, a.s., Košice  08.03.2018  pdfFA_7476177594.pdf
 OF_2018_526  Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018  Združenie obcí RVC Martina  09.03.2018  pdfFA_2018526.pdf
 72935331866  Elektrina - február 2018 budova č. 64  VSE, a.s., Košice  14.03.2018  pdfFA_7293531866_EE.pdf
 FO_201801  Prenájom miestnosti  ZVSL Radôstka  14.03.2018  pdfFA_O_ZVSL_201801.pdf
 FO_201802  Prenájom vodojemu  SEVAK, a.s., Žilina  14.03.2018  pdfFA_O_Sevak_201802.pdf
 2018112  Poskytnutie služieb - štúdia uskutočniteľnosti v rámci výzvy PRV SR 2014-2020  MP Profit PB, Považská Bystrica  14.03.2018  pdfFA_2018112.pdf
 50780724 Odvoz a likvidácia TKO za február 2018  CA-Cargo, Čadca  19.03.2018  pdfFA_50780724.pdf
 225180185 Prenájom vodného toku  SVP, š.p., OZ Piešťany  28.03.2018   pdfFA_225180185.pdf
2380305635 Kancelárske potreby Lyreco Pezinok  03.04.2018 pdfFA_2380305635.pdf
 20180199  Právne služby  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 03.04.2018  pdfFA_20180199.pdf
 20180544 Tonery do tlačiarne  WAY-COPY SK, Vysoká nad Kysucou  03.04.2018  pdfFA_20180544.pdf
 89956593  Zákon o obecnom zriadení  Poradca Žilina  06.04.2018  pdfFA_89956593.pdf
 20180228  Aktualizácia webovej stránky  CB Media, Zborov nad Bystricou  06.04.2018 pdfFA_20180228.pdf
 225180200  Prenájom vodného toku SVP, š.p., OZ Piešťany  06.04.2018  pdfFA_225180200.pdf
 7303942558  Dodávka zemného plynu bud. 64  SPP, Bratislava  06.04.2018  pdfFA_7303942558.pdf
 7303942559  Dodávka zemného plynu bud. 64  SPP, Bratislava  06.04.2018 pdfFA_7303942559.pdf
 50780937  Odvoz a likvidácia TKO 3 2018  CA-Cargo, Čadca  13.04.2018  pdfFA_50780937.pdf
 8206052304  Pevná linka a internet  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  13.04.2018  pdfFA_8206052304.pdf
 13180006  Zimná údržba MK Krasotín  Správa ciest ŽSK  13.04.2018  pdfFA_13180006.pdf
 7411891025  Elektrina - dodávka 4 2018  VSE, a.s., Košice  13.04.2018  pdfFA_7411891025.pdf
 20189  Rozpočet stavby "vodovod vetva C"  Stavebné rozpočty Čadca  20.04.2018  pdfFA_20189.pdf
 7293019276  Elektrina - marec 2018 budova 64  VSE, a.s. Košice  20.04.2018  pdfFA_7293019276.pdf
 0022018  Zimná údržba MK  Rastislav Poništ, Radôstka   20.04.2018  pdfFA_0022018.pdf
 92018  Obrusy   Tibor Farkaš, Vráble  23.04.2018  pdfFA_92018.pdf
252018 Nákup kníh Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress 07.05.2018 pdfFA_252018.pdf
7446104481 Elektrina - dodávka máj 2018  VSE, a.s. Košice 07.05.2018 pdfFA_7446104481.pdf
20180282 Poplatok za právne služby Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 07.05.2018 pdfFA_20180282.pdf
8208053665 Poplatok za telekomunikačné služby 4/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.05.2018 pdfFA_8208053665.pdf
 18163  Materiál  Viktoria - Hámor, s. r . o., Medzev  29.05.2018 pdfFA_18163.pdf
50781178 Odvoz a likvidácia TKO 4/2018 CA-Cargo, Čadca 29.05.2018 pdfFA_50781178.pdf
7293328641 Elektrina - apríl 2018 VSE, a.s. Košice 29.05.2018 pdfFA_7293328641.pdf
20180361 Poplatok za právne služby Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 07.06.2018 pdfFA_20180361.pdf
20180402 Poplatok za právne služby nad rámec mandátnej zmluvy Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 07.06.2018 pdfFA_20180402.pdf
20180467 Nákup magnetiek Marián Balaž - JAMA, Hájske 07.06.2018 pdfFA_20180467.pdf
20180965 Nákup tonerov do tlačiarní WAY - COPY,  SK Vysoká nad Kysucou 07.06.2018 pdfFA_20180965.pdf
20593811 Obecné noviny INPROST, s. r. o., Bratislava  07.06.2018 pdfFA_20593811.pdf
2018061030 Knihy pre prvákov ZŠ Elena Majeriková, ELEN NEO SLOVAKIA, Dolný Vadičov 07.06.2018 pdfFA_2018061030.pdf
821006789 Poplatok za telekomunikačné služby - máj 2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.06.2018 pdfFA_8210061789.pdf
20180440 Poplatok za údržbu webového sídla obce CB Media, s. r. o., Zborov nad Bystricou 15.06.2018 pdfFA_20180440.pdf
1835108621 Poplatok za inzerát - výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ  Petit Press, Bratislava 15.06.2018 pdfFA_1835108621.pdf
7292821184 Elektrina  - máj 2018 VSE, a.s. Košice 15.06.2018 pdfFA_7292821184.pdf
7499087333 Elektrina - jún 2018 VSE, a.s. Košice 15.06.2018 pdfFA_7499087333.pdf
HY42018 Aktualizácia projektovej dokumentácie "protipovodňová ochrana" Ing. Vladimír Mosný, HYCOMP, Bratislava 15.06.2018 pdfFA_HY42018.pdf
 50781422 Odvoz komunálneho odpadu MAJ 2018  CA-Cargo, Čadca  25.06.2018  pdfFA_50781422.pdf
3181039042 Poplatok za dodávku vody SEVAK, a. s., Žilina 25.06.2018 pdfFA_3181039042.pdf
21801899 Tovar AJTECH, internetový obchod, Vranou nad Topľou 25.06.2018 pdfFA_21801899.pdf
3181039042 Poplatok za dodávku vody  SEVAK, a. s., Žilina 25.06.2018 pdfFA_2840019154.pdf
052018 Guľatina - drevo Združenie vlastníkov súkromných lesov, SMUHY - Radôstka 16.07.2018  pdfFA_052018.pdf
20180450 Poplatok za právne služby JÚN 2018 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 16.07.2018  pdfFA_20180450.pdf
20181196 Nákup tonerov do tlačiarní WAY - COPY,  SK Vysoká nad Kysucou 16.07.2018   pdfFA_20181196.pdf
50781659 Odvoz komunálneho odpadu JÚN 2018 CA-Cargo, Čadca 16.07.2018  pdfFA_50781659.pdf
7293330269 Dodávka elektrickej energie JÚN 2018 VSE, a.s. Košice 16.07.2018 pdfFA_7293330269.pdf
7304002886 Dodávka plynu za obdobie 01. 07. 2018 - 30. 09. 2018 SPP, a. s., Bratislava  16.07.2018  pdfFA7304002886.pdf
7304002887 Dodávka plynu za obdobie 01. 07. 2018 - 30. 09. 2018 SPP, a. s., Bratislava 16.07.2018  pdfFA_7304002887.pdf
7456066336 Dodávka elektriny JÚL 2018 VSE, a.s. Košice 16.07.2018  pdfFA_7456066336.pdf
8212185378 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s., Bratislava 16.07.2018  pdfFA_8212185378.pdf
FV_2018_200_000107 Oblečenie pre hasičov DHZ Radôstka  ZAHAS, s. r. o., Lipník nad Bečvou 16.07.2018  pdfFA_FV_2018_200_000107.pdf
 232018  Oprava auta  Marián Boris, Stará Bystrica   01.08.2018  pdfFA_232018.pdf
 FV180016  Ozvučenie+DJ - 11. Folklórne slávnosti  Michal Bukviš - 3MO SOUND  01.08.2018  pdfFA_1800016.pdf
 1020182274  Oprava  Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 023 021  01.08.2018  pdfFA_1020182274.pdf
1020182376 Oblečenie+obuv  Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 023 021 08.08.2018 pdfFA_1020182376.pdf
8214126653 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.08.2018 pdfFA_8214126653.pdf
20180533 Poplatok za právne služby Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 08.08.2018 pdfFA_20180533.pdf
7466771060 Dodávka elektrickej energie za 8/2018 VSE, a.s. Košice 08.08.2018 pdfFA_7466771060.pdf
 40181826  Oprava kavováru  REMONT Slovakia, s. r. o., Soblahov 14.08.2018 pdfFA_40181826.pdf
 7293601864 Dodávka elektrickej energie za  7/2018  VSE, a.s. Košice  23.08.2018  pdfFA_7293601864.pdf
 50781863  50781863  CA-Cargo, Čadca  23.08.2018  pdfFA_50781863.pdf
2018014 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k.ú. Radôstka" VINKstav, s. r. o., Papradno 2, 018 13 06.09.2018 pdfFA_2018014.pdf
2850035063 Dodávka elektrickej energie za 8/2018 VSE, a.s. Košice 10.09.2018 pdfFA_2850035063.pdf
8216092476 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. Bratislava 10.09.2018 pdfFA_8216092476.pdf
 20180608  Poplatok za právne služby 8/2018  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč 10.09.2018 pdfFA_20180608.pdf
 1020182877 Poháre, logá, - hasiči  Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 023 021 10.09.2018  pdfFA_1020182877.pdf
 50782075 Poplatok za komunálny odpad 08/2018  CA-Cargo, Čadca 14.09.2018 pdfFA_50782075.pdf
 2840019154  Poplatok za elektrinu 8/2018  VSE, a.s. Košice 14.09.2018  pdfFA_50782075.pdf
20181670 Tonery do tlačiarní  WAY - COPY,  SK Vysoká nad Kysucou 02.10.2018 pdfFA_20181670.pdf
0418090474 Finančný spravodajca na rok 2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 02.10.2018 pdfFA_0418090474.pdf
5021813906 Verejná správa SR  - ročný prístup   Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 02.10.2018 pdfFA_5021813906.pdf
 5100001210_1  Úhrada za plyn   SPP, a. s., Bratislava 02.10.2018  pdfFA_5100001210.pdf
 5100001210_2  Úhrada za plyn    SPP, a. s., Bratislava 02.10.2018 pdfFA_5100001210_1.pdf
 2018042 Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína    ARIAN-SK, s. r. o., Žilina  05.10.2018  pdfFA_2018042.pdf
2850035063 Dodávka elektrickej energie 10/2018  VSE, a.s. Košice 05.10.2018 pdfFA_2850035063.pdf
8218071986 Poplatok za telekomunikačné služby 9/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava  05.10.2018 pdfFA_8218071986.pdf
 20180690  Poplatok za právne služby 09/2018  Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč  05.10.2018  pdfFA_20180690.pdf
 8699402410 Predplatenie ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard  Wolters Kluwer SR, s. r.o., Bratislava 05.10.2018 pdfFA_8699402410.pdf
 20181822 Oprava a údržba tlačiarne Canon iR2220  WAY-COPY SK,s.r.o. 25.10.2018 pdfFA_20181822.pdf
022018 Šitie krojov pre FS Radôšťan  Alžbeta Cádrová,Nová Bystrica č. 538, 023 05 29.10.2018 pdfFA_022018.pdf
 2840019154  Elektrina za 09/2018  VSE, a.s. Košice 06.11.2018  pdfFA_2840019154.pdf
 50782348 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za 09/2018  CA-CARGO, s. r. o.,  06.11.2018  pdfFA_50782348.pdf
 20180082  "Oprava miestnych komunikácií v roku 2018 - oprava cesty  Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 06.11.2018 pdfFA_20180082.pdf
 20180764  Poplatok právne služby 10/2018  Advokátska kancelária JUDr. Peter Starapáč, PhD., Čadca  06.11.2018  pdfFA_20180764.pdf
 392018  Rekonštrukcia MK a mostov v k.ú. Obce Radôstka  CESTNÉ STAVBY, s. r. o.,Udiča 530,01801  09.11.2018  pdfFA_392018.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny za 11/2018  VSE, a.s. Košice  09.11.2018 pdfFA_2850035063.pdf
 50782647  Odvoz komunálneho odpadu 10/2018  CA-CARGO, s. r. o.,   19.11.2018 pdfFA_50782647.pdf
 2840019154  Dodávka elektrickej energie 10/2018 VSE, a.s., Košice   19.11.2018  pdfFA__2840019154.pdf
1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. Bratislava   19.11.2018 pdfFA_1016571303.pdf
20181951 Nákup tonerov do tlačiarne  WAY COPY SK, s. r. o.,Vysoká nad Kysucou 19.11.2018 pdfFA_2018951.pdf
 2018001416  Licencia KEO na rok 2019  KEO, s. r. o., Poľná   23.11.2018  pdfFA_2018001416.pdf
20593911 Predplatné na Obecné noviny

INPROST, s.r o., Smrečianska 29

Bratislava

311 02

06.12.2018 pdfFA_20593911.pdf
20180852 Poplatok za právne služby 11/2018 JUDr.Peter Strapáč, PhD.,advokátska kancelária, Čadca  06.12.2018 pdfFA_20180852.pdf
20182091 Nákup tonerov do tlačiarne  WAY COPY - SK, s. r. o., Vysoká nad Kysucou 06.12.2018 pdfFA_20182091.pdf
1016571303 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  10. 12 2018 pdfFA_1016571303.pdf
2850035063 Dodávka elektrickej energie 12/2018 VSE, a. s., Košice 10. 12. 2018 pdfFA_2850035063.pdf
2018033 Audítorské overenie účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Tibor Bátory, Predmestská 22, Žilina 010 01 10. 12. 2018 pdfFA_2018033.pdf
 4300099281  Pripojovacie poplatky   Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina 10. 12. 2018  pdfFA_4300099281.pdf
 18200076  Vianočné pozdravy  Pečiatky - vizitky, s. r. o., Košice  11.12.2018  pdfFA_1820076.pdf
50782836 Odvoz komunálneho odpadu 11/2018 CA-Cargo, s. r. o., Čadca 18.12.2018 pdfFA_2840019154.pdf
2840019154 Poplatok za elektrickú energiu VSE, a.s., Košice 18.12.2018 pdfFA_2840019154.pdf
2018273 Informačná tabula PROFIRTA PLUS, s. r. o., Čadca 20.12.2018 pdfFA_2018273.pdf
3181091228 Poplatok za vodu  SEVAK, a. s., Žilina  27. 12. 2018 pdfFA_3181091228.pdf
1835119390 Inzercia Petit Press, a.s, Bratislava 31.12. 2018 pdfFA_1835119390.pdf
0142018 Zimná údržba  Rastislav Poništ, Radôstka 137 31.12.2018 pdfFA_014_2018.pdf
 1016571303  Poplatok za telekomunikačné služby 12/2018  Slovak Telekom, a. s., Bratislava   31.12.2018  pdfFA_1016571303.pdf
20180928 Poplatok za právne služby 12/2018 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 31. 12. 2018 pdfFA_20180928.pdf
 05652018 Informačná tabuľa  RADOLSKÝ - REKLAMA, s. r.o., Svrčinovec   31. 12. 2018 pdfFA_0565_2018.pdf
 092018 Zimná údržba    Milan Prievozník,  31.12.2018 pdfFA_19_2018.pdf