kontrolor obceŠtefánia Kubalová
Adresa: Radôstka č. 255
Zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2019 zo dňa 22.02.2019 na obdobie 6 rokov.