Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026

1. Mgr. Kristína Gunčagová, poslanec OZ, bydlisko: Radôstka č. 233

2. Emília Huláková, poslanec OZ, bydlisko:  Radôstka č. 238

3. Ing. Milada Huláková, poslanec OZ, bydlisko: Radôstka č. 191

4. Emil Korenčík, poslanec OZ, bydlisko:  Radôstka č. 246

5. Ing. Antónia Kubalová, poslanec OZ, bydlisko: Radôstka č. 233

6. Jaroslav Skaličan, poslanec OZ, bydlisko: Radôstka č. 249