Stavebníci: Mgr. Jana Šutarová, Radôstka 188, 023 04  Stará Bystrica a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

Stavba: Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka na pozemkoch č. p. KN-C 1149, 3010/2, 2933/52 a 2933/18 v k. ú. Radôstka 

Kolaudačné rozhodnutie č. 359/2022 zo dňa 10.03.2023

Dokument: pdfObec_Radostka_kolaudacne_rozhodnutie_359_2022_rozsirenie_DP_plynova_pripojka.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023