Číslo Predmet Dodávateľ Dátum zverejnenia  Dokument 
201952A7 Dobrovoľnícka činnosť ÚPSVaR Čadca 24.01.2020 pdfDohoda_20_19_52A_7.pdf
5190050383 Úrazové poistenie  Komunálna poisťovňa 31.01.2020 pdfÚrazové_poistenie__5190050383.pdf
20_19_54E_149  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc - Opatrenie č. 1  ÚPSVaR Čadca  23.04.2020  pdfdohoda_č_20_19_54E_149.pdf 
 20_19_054_17  Dohoda číslo 20/19/054/171  - o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby  ÚPSVaR Čadca  23.09.2020 pdfDohoda_č_20_19_054_171_tp.pdf
5190052567 Úrazové poistenie  Komunálna poisťovňa 05.10.2020 pdfPoistenie_tp_5190052567_komunalna_poistovna.pdf
201954X42 Dohoda č. 20/19/54X/42 ÚPSVaR Čadca 23.11.2020 pdfDOHODA_c_20_19_54X_42.pdf
201954E2403 Dodatok č. 1 K DOHODE č. 20/19/54E/2403 ÚPSVaR Čadca 31.12.2020 pdfDOHODA_20_19_54E_2403.pdf