.  

Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia  Dokument
Zmluva o vykonaní služieb Prievoz,s.r.o., Stará Bystrica 03.01.2021 pdfZmluva_vykonani_sluzieb_ZU.pdf
Nájomná zmluva 64/C - byt Anna Borisová, Radôstka č. 25 03.01. 2021  pdfnajomna_zmluva_borisova_rok_2021_64C.pdf
Nájomná zmluva 298//A Roman Skaličan a manž. Katarínam, radôstka č. 298 03.01.2021 pdfnajomna_zmluva_manz_skalicanovci_byt_298_2_rok_2021.pdf
Nájomná zmluva, byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 023 05 03.01.2021 pdfnajomna_zmluva_kluckova_1Q_2021_byt_64A.pdf
Nájomná zmluva byt - 298/1 od 01012021 do 30062021 Eva Slivková a manž. Stanislav 03.01.2021 pdfnajomna_zmluva_manz_slivkovci_byt_298_1_1Q_2021.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021 č. zmluvy 01/2021 TJ Spartak Radôstka 04.01.2021 pdfzmluva_o_poksytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_Radostka_v_roku_2021_TJ_SPARTAK.pdf
 Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 23.01.2021  pdfZmluva_MOM_23012021.pdf
Zmluva o poskytnutí služieb 

CA - Cargo, a.s.

Andreja

Hlinku 3118

022 01 Čadca

 

29.01.2021 pdfCA_Cargo_zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_2021.pdf
Nájomná zmluva Martin Holienka, Radôstka č. 49, Barbora Zvardoňová,  02.02.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_februar_marec_2021_byt_64B.pdf
 Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 06.02.2021 pdfZmluva_MOM_06022021.pdf
 Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 20.02.2021 pdfZmluva_MOM_20022021.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 25.02.2021 pdfZmluva_MOM_25_02-2021.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - rámcová zmluva  KNsP Čadca 04.03.2021 pdfZmluva_MOM_04032021.pdf
Nájomná zmluva 64/B Martin Holienka, Radôstka č.  49, Barbora Zvardoňová 19.03.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_april_2021_byt_64B.pdf
Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 01.04.2021 pdfnajomna_zmluva_kluckova_april_maj_2021_byt_64A.pdf
Nájomná zmluva  64/B Martin Holienka, Radôstka č.  49, Barbora Zvardoňová 26.04.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_64B_MAJ_2021.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR DPOSR, Bratislava  13.05.2021 pdfZmluva_321_0472_DPO_SR_2021.pdf
Nájomná zmluva byt 64/D Pavol Šustek, Krásno nad Kysucou č. 1499 24. 05. 2021 pdfnajomna_zmluva_sustek_64D_MAJ_AZ_AUGUST_2021.pdf
Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 26.05.2021 pdfnajomna_zmluva_kluckova_byt_64A_JUN_2021.pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov   RECYKLOGROUP, a.s., Bratislava 

 

14.06.2021

 pdfZmluva_o_spolupraci_pri_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladan.pdf
Nájomná zmluva  - byt 64/B Martin Holienka a Barbora Zvardoňová 24.06.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_07_2021_byt_64B.pdf
 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021  Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica  29.06.2021  pdfZmluva_2_2021.pdf
Nájomná zmluva byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 02305 30.06.2021 pdfnajomna_zmluva__07_2021_kluckova.pdf
 Nájomná zmluva - byt 298/1/A Eva Slivková a manž. Stanislav  01.07.2021  pdfnajomna_zmluva_manz_slivkovci_jul_2021.pdf
 Zmluva o dielo a poskytovaní služieb na geoportál obce Radôstka Intellmaps Slovakia, s.r.o., Košice   21.07.2021  pdfzmluva_o_dielo_a_poskytovani_sluzieb_na_geoportaL_obce_radostka.pdf
 Zmluva o dielo - pasport komunikácií obce Radôstka  Intellmaps Slovakia, s.r.o., Košice   21.07.2021  pdfzmluva-o-dielo_pasport_komunikacii_obce_radostka_18072021.pdf
 Nájomná zmluva za 08/2021 Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 023 05  21.07.2021  pdfNajomna_zmluva_kluckova_august_2021.pdf
Nájomná  ZMLUVA ZA 8/2021 BYT 64/b Martin Holienka, Radôstka č. 49 a Barbora Zvardoňová 23.07.2021 pdfnajomna_zmluva_za_8_2021_holienka_zvardonova.pdf
Nájomná zmluva byt 298/1/A  Eva Slivková a manž. Stanislav  31.07.2021 pdfnajomna_zmluva_manz_slivkovci_08_09_2021.pdf
Dohoda č.21/19/054/67 ÚPSVaR Čadca 20.08.2021 pdfDOHODA_21_19_054_67.pdf
Nájomná zmluva byt 64/A za 9/2021 Monika Klučkoá, Nová Bystrica č. 693, 023 05 20.08.2021 pdfNajomna_zmluva_9_2021_Kluckova.pdf
Nájomná zmluva byt 64/B za 9/2021

Martin Holienka,Radôstka č. 49

Barbora Zvardoňová

31.08.2021 pdfNajomna_zmluva_holienka_zvardonova_09_2021.pdf
Nájomná zmluva byt 64/D Pavol Šustek, Krásno nad Kysucou, 023 02 31 .08 .2021 pdfnajomna_zmluva_sustek_pavol_09_10_2021.pdf
 Dohoda č. 21/19/012/3  ÚPSVaR Čadca 07.09.2021   pdfDohoda_21_19_012_3_UPSVaR_Cadca.pdf
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 5/2017/DVT zo dňa 21.06.2017  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik  14.09.2021

 pdfDodatok_c_1_k_najomnej_zmluve_c_5_2017_DVT.pdf

pdfpriloha_c_1_k_dodatok.pdf

Nájomná zmluva byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693  27.09.2021 pdfnajomna_zmluva_10_2021_kluckova.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021 č. zmluvy 3/2021

CB Media, s.r.o.

Zborov nad Bystricou

27.09.2021 pdfZmluva_dotacia_3_2021_vydanie_knihy.pdf
Nájomná zmluva 64/B za 10/2021 Martin Holienka, Radôstka č. 49, 023 04 a Barbora Zvardoňová 28.09.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_10_2021.pdf
Zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021 číslo zmluvy 02/2021 Šachový Klub Radôstka. 023 04 08.10.2021 pdfzmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_v_roku_2021_šachový.pdf
Zámenná zmluva zo dňa 22.06.2021

Obec Radôstka

a zamieňajúci

Anna Kubinčanová

Ladislav Korenčík

Anna Korenčíková

 

11. 10. 2021 pdfZamenna_zmluva_11_10_2021.pdf
Memorandum o spolupráci

Mesto Žilina

a

Obec Radôstka

21.10.2021 pdfmemorandum_o_spolupraci.pdf
Dohoda č. 21/19/010/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca 04.11.2021 pdfDOHODA_č_21_19_010_14.pdf
Zmluva o grantovom účte  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca 24.11.2021 pdfZmluva_o_grantovom_ucte.pdf
Zmluva o vykonaní služieb 

PRIEVOZ, s.r.o.

Stará Bystrica 402

30.11.2021 pdfzmluva_o_vykonani_sluzieb.pdf
Z312081BKI501 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

15.12.2021

Zmluva_o_NFP_NFP312080BKI5.pdf
.21/19/054/195 Dohoda č. 21/19/054/195 s ÚPSVaR v Čadci 20.12.2021 pdfDohoda_c_21_19_054_195_UP.pdf
       
       
ZMLUVY  2022    
 Nájomná zmluva na byt 64 C

Anna Borisová

Radôstka 25 

31.12.2021 

na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

podpísaná dňa 31.12.2021 

 Nájomná zmluva na byt 64/B

Martin Holienka

Radôstka č. 49 

31. 12.2021

na obdobie 01.01.2022 do 31.03.2022 podpísaná dňa 31.12.2022

na obdobie 01.04.2022 do 31.05.2022 podpísaná dňa 30.03.2022

 Nájomná zmluva na byt 64/A

 Monika Klučková

Nová Bystrica 693

31.12.2021 

na obdobie 01.01.2022 do 28.02.2022 podpísaná dňa 31.12.2021

na obdobie 01.03.2022 do 31.12.2022 podpísaná dňa 18.02.2022 

 Nájomná zmluva na byt 64/D

Pavol Šustek

Krásno nad Kysucou 

 31.12.2021 na obdobie 01.01.2022 do 31.03.2022 podpísaná dňa 31.12.2021 
Nájomná zmluva na byt 298/2 Roman Skaličan a manž. Katarína, Radôstka č. 298 31.12.2021 na obdobie 01.01.2022 do 31.12.2022 podpísaná dňa 31.12.2021
Zmluva o službách  osobný telefón  05.02.2022 pdfzmluva_o_sluzbach_telefon.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 02/2019 Peter Sýkora, Krásno nad Kysucou 1384 21.03.2022 pdfDodatok_1_ZoD_02_2019.pdf
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  30.03.2022 pdfZmluva_o_poskytnuti_kvalifikovanych_doveryhodnych_sluzieb.pdf

Zmluva o termínovanom úvere č. 31/005/22

Prima banka Slovensko, a.s. Žiina  31.03.2022  pdfZmluva_o_terminovanom_uvere_31_005_22.pdf
 
Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z-D –2020-001176-00  o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodového zariadenia uzatvorenej dňa 20.08.2020.

 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina 

 14.04.2022 pdfDodatok_c_1_k_zmluve_c_Z_D_2020_001176_00_o_suhlase_na_vykonani.pdf
Zmluva č. 322 0471 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

DPO SR

Kutuzova 17

831 03 Bratislava 3 

04.05.2022  pdfzmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_Dobrovolnej_poziarne.pdf

Zmluva o dielo

č. 01_2022

Technická prevádzkareň obce Radôstka - príspevková organizácia, KN 404

023 04 Radôstka  

 12.05.2022  pdfZmluva_o_dielo_01_2022.pdf
 

Zmluva o dielo

č. 02_2022

 

Technická prevádzkareň obce Radôstka - príspevková organizácia, KN 404

023 04 Radôstka  

 12.05.2022  pdfZmluva_o_dielo_02_2022.pdf
ZoD č. 01/2022 - odstúpenie od zmluvy  Technická prevádzkareň obce Radôstka - príspevková organizácia, KN 404

023 04 Radôstka 

 01.06.2022  pdfZoD_01_2022_odstupenie_od_zmluvy.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AXV8 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava  08.06.2022

 pdfZmluva_NFP_309070AXV8.pdf

pdfPriloha_1_VZP.pdf,

pdfPriloha_2_predmet_podpory.pdf

Darovacia zmluva KRHZ-ZA-VO-302-043/2022

 

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR  13.07.2022  Darovacia_zmluva_KRHZ_ZA_VO_302_043_2022.pdf
Poistná zmluva 5190054367 Komunálna poisťovňa, a.s.   13.07.2022  pdfPoistna_zmluva_5190054367.pdf
Zmluva o dielo 03/2022 Peter Sýkora, Krásno nad Kysucou   13.07.2022  pdfZmluva_o_dielo_03_2022.pdf
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2 zo dňa 06.05.2022  Technická prevádzkareň obce Radôstka - príspevková organizácia   27.07.2022 pdfDodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_c_02_2022_zo_dna_06_05_2022.pdf
Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-30

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Lamačská cesta 3/C

840 05 Bratislava 45

17.08.2022 pdfDarovacia_zmluva_SUSR.pdf