Pozvánka na stiahnutie tu: pdfpozvanka_na_OZ_14_12_2022.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

pdf2023_VZN_TKO_POPLATOK_schvalene_14_12_2022.pdf

Schválené: 14.12.2022

Vyvesené: 15.12.2022

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu

pdf2023_VZN_MIESTNE_DANE_A_MIESTNY_POPLATOK_ZA_VODU_schvalene_14_12_2022.pdf

Schválené: 14.12.2022

Vyvesené: 15.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu - NÁVRH

pdf2023_MIESTNE_DANE_A_MIESTNY_POPLATOK_ZA_VODU_VZN_NAVRH.pdf

Všeobecne  záväzné nariadenie (VZN) Obce Radôstka č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce - NÁVRH

pdf2023_TKO_POPLATOK_VZN_NAVRH.pdf

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Radôstke dňa 17. júna 2022 (piatok) na stiahnutie tu:pdfPozvanka_OZ_17_06_2022.pdf

Zápisnica zo zasadnutia stiahnipdfZápisnica_OZ_17_06_2022.pdf

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Radôstka, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2022 (piatok) o 15:00 hod. v budove obecného úradu (sála, I. poschodie)

pdfPozvanka_OZ_21_01_2022.pdf

pdfVZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_vodu_zverejnene_14122021.pdf

pdfZápisnica_prerokovanie__pripomienky_VZN_01_2022.pdf

 Zverejnené: 13. 01. 2022

 

pdfZápisnica_13_OZ_21012022.pdf