Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 120/2021 zo dňa 12.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 13. 05. 2021

Zvesené:  31 .05 .2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210510_Ozn._ÚR_a_SP_Fidermák.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 163/2021 zo dňa 03.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník:Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04 Radôstka 

Vyvesené: 03.05.2021

Zvesené: 19.05.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdf20210503_Ozn._SP_Studňa_Repková.pdf

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Radôstka zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorá sa týka územného plánu regiónu Žilinského kraja. Kompletné znenie nájdete v priloženom dokumente.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 22. 04. 2021 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 041/ 733 5696

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 
 
Vyvesené dňa 16. 04. 2021 
Zvesené dňa: 03.05.2021

Stavebné povolenie č. 51/2021 zo dňa 06.04.2021

Úradná tabuľa:

Stavebné povolenie č. 51/2021

Stavebník: Anton Fekula, Radôstka č. 65

Vyvesené: 06.04.2021

Zvesené: 22.04.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf51_2021_SP.pdf, pdfsituacia_stavby_RD.pdf

kanalizacia 4Oznámenie o začatí stavby/vstupu na pozemok

podľa § 66 ods. 2 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov 

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia v zmysle zákona o energetike na základe revízie 22kV/NN vedenia č. 114, k.ú. Radôstka.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16. 01. 2018

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 16. 02. 2018

pdfOznamenie_o_vyrube.pdf306.38 KB

pdfVyzva_vyrub.pdf283.54 KB

pdfMapova_cast.pdf281.02 KB

Stavebníci: Stanislav Slivka, Lutiše 52, 013 05 Lutiše a Eva Slivková, Radôstka 231, 023 04 Radôstka
Stavba: Rodinný dom na pozemku č. p. KN-C 3300/3 v k. ú. Radôstka

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 09.08.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce: 24.08.2017

pdfStavebne_povolenie_277-2017.pdf61.52 KB

pdfSituácia_umiestnenia_stavby.pdf211.13 KB

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.07.2017

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 27.07.2017

pdfOU_POZEMKOVY_A_LESNY_ODBOR_CADCA_ODLOZENIE_VECI.pdf1.03 MB